De bouw van een nieuwe en kleinere kerk Op de plaats van de afgebroken grote kerk kwam een modern kerkgebouw dat kleiner en doelmatiger was ingericht. De bouw werd opgedragen aan de firma Klaver en Goet en Co. te Nieuwe Niedorp voor een bedrag van 194.409. De preekstoel en lezenaar werden vervaardigd door de Regale Abdij van St. Adelbert te Egmond Binnen. De officiële ingebruikname vond plaats op 22 mei 1966. De kerktoren De kerktorens zijn in 1798 in eigendom overgegaan naar de burgerlijke gemeentes. Dit gebeurde met inbegrip van de zich daarin bevindende uurwerken en torenklokken. De nieuwe grote kerk van 1877 kwam weer aansluitend tegen de toren te staan. Blijkbaar zag men wel in dat het bouwen tegen een ongeveer 400 jaar oudere toren te grote verschillen in stijl en materiaalgebruik zou geven. Het onderste gedeelte van de toren werd om deze reden voorzien van een buitenmuur in gelijke steensoort als bij de kerk is gebruikt. Tijdens de afbraak van de kerk in 1963 is deze buitenmuur weer verwijderd. In de jaren 1967/1969 is de toren voor rekening van de gemeente Nieuwe Niedorp met subsidie van de Rijksmonumentendienst gerestaureerd. Bekend is dat dit eveneens in 1878 heeft plaatsgevonden voor een bedrag van 2150. In 1929 vond er opnieuw een restauratie plaats. Na het gereedkomen van de restauratie in 1969 staat de toren thans na 30 jaar opnieuw in de steigers om gerestaureerd te worden voor een bedrag van ruim 900.000. Een belangrijk deel van dit bedrag wordt gedekt door een monumentensubsidie Door Aat Wit, november 1999. -8-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 10