Russen verloren in deze zware strijd ongeveer 1500 manschappen terwijl 1300 van hen krijgsgevangen werden gemaakt. Een gedeelte van de Russische krijgsmacht wist te vluchten naar de duinen. Toen de Engelsen van de nederlaag bij Bergen hoorden besloten zij om een aantal gewonnen posities weer prijs te geven. Na 19 september vonden er gedurende bijna twee weken geen grote gevechten meer plaats. Een gelegenheid die wederzijds aangegrepen werd om de posities te versterken. Hernieuwde aanvallen. Op 2 oktober volgde in de kuststreek opnieuw een Engels-Russische aanval waarbij zij de Frans-Bataafse troepen verder in zuidelijke richting tot de omgeving van Egmond- Binnen wisten terug te dringen. Op 6 oktober waren er opnieuw zware gevechten waarbij Castricum enkele keren van veroveraar wisselde. Na deze gevechten was het de Britten en Russen wel duidelijk geworden dat zij de veldtocht tegen het Frans-Bataafse leger niet konden winnen. De Britten en Russen hadden veel manschappen verloren terwijl de Fransen intussen versterking hadden gekregen van elders gelegerde troepen. Er zat voor de Engels-Russische troepenmacht weimg anders op dan zich geleidelijk aan terug te trekken naar de stellingen in de Zijpe. -4- Bataafse ruiterij in 1799. (Naar J. Hoynck van Papendrecht)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 6