De eerste dag van de invasie verliep voor de Bataven zeer ongunstig. Ze verloren zo'n 1400 man. De verliezen aan Engelse zijde vielen gezien de omstandigheden nogal mee. Aan hun zijde waren er 60 doden en 390 gewonden. De Bataafse vloot die voor Texel lag telde een twaalftal schepen. De bemanningen van deze schepen weigerden echter tegen de Engelsen te vechten. Zij gaven zich zonder een schot te lossen over aan de Engelsen. Doordat ook Den Helder zonder slag of stoot was ingenomen beschikte het invasieleger over een uitstekende haven voor aanvoer van troepen en voorraden. De eerste dagen na hun landing deden de Engelsen niet veel meer dan hun troepen versterken en voorraden aanvoeren. Op 1 september namen ze de Zijpe in en plaatsten ze voorposten in onder andere Warmenhuizen, Harenkarspel en Dirkshorn. Een sterke reserve aan soldaten werd in Schagen achter de hand gehouden om een eventuele Bataafse aanval op Oudesluis te kunnen voorkomen. Wegens het slechte weer en de moeilijk berijdbare wegen waren de Britten genoodzaakt hun voorrraden vanuit Den Helder met kleinere zeilboten te vervoeren naar Oudesluis en vandaar naar de strijdende troepen. Grote aantallen boeren uit de Wieringerwaard werden gedwongen om schansen te graven ter verdediging van Oudesluis. Het Frans-Bataafse leger was inmiddels door aanvoer van meer soldaten op een sterkte van ongeveer 25000 man gekomen. Op 10 september probeerden zij met hevige tegenaanvallen de Engelsen uit de Zijpe te verdrijven. Dat gelukte echter niet. Bij deze gevechten verloren de Fransen en Bataven ruim 1700 man. De verliezen aan Engelse zijde bedroegen bijna 200 man. De gevechten voltrokken zich in hoofdzaak op en langs de wegen. De omringende landerijen waren door de vele regen onbegaanbaar geworden. De komst van Russische soldaten. Op 13 september arriveerden de eerste Russische soldaten m Den Helder. Enkele dagen later telde de Russische troepenmacht zo'n 14000 man. De sterkte van het Engelse leger bedroeg toen 25000 man. De Hertog van York, die het commando had, formeerde zijn strijdmacht in drie colonnes en probeerde daarmee op 19 september naar het zuiden op te rukken. De linkercolonne, die geheel uit Engelsen bestond, trok vanuit Winkel naar Hoorn op dat vervolgens werd ingenomen. De colonne in het centrum veroverde na felle gevechten de Bataafse stelling in Oudkarspel. Hierbij verloren de troepen van Generaal Daendels veel manschappen en enige kanonnen. De rechter colonne bestond uit Russen die langs de duinrand op zouden rukken naar Bergen. De Russische aanval die al van start ging toen het nog donker was, verliep in het begin nogal chaotisch. Door de duisternis misleid beschoten de Russen zelfs hun eigen troepen. Via Groet trok de troepenmacht naar Schoorl dat dusdanig zwaar door de Fransen werd verdedigd dat om ieder huis moest worden gevochten. Nadat de Fransen waren verdreven maakten de Russen van de gelegenheid gebruik om de nog niet geheel kapotgeschoten of verbrande woningen te plunderen. Ondanks zware verliezen bereikten de Russen nog in de ochtenduren Bergen. Deze plaats werd in eerste instantie door hen bezet en vervolgens geplunderd. Na een hergroepering gingen de Fransen in de tegenaanval en wisten Bergen weer in te nemen. De verraste

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 5