De Frans-Bataafse troepen trokken vervolgens in januari 1795 Amsterdam binnen. Spoedig werden in de meeste steden en op het platteland de Oranjegezinde bestuurders afgezet om plaats te maken voor patriottisch gezinde burgers. Dit gebeurde ook in de dorpen die thans deel uitmaken van de gemeente Niedorp. Via vrije stemmingen mochten de mannelijke ingezetenen nu zelf de Municipaliteit of gemeenteraad kiezen. Dat was in het verleden uitsluitend weggelegd voor de welgestelden. maar nu kon de gewone burger ook van dit voorrecht profiteren. Overigens verliep de omwenteling niet overal probleemloos. In Nieuwe Niedorp lieten de Oranje-gezinde bestuurders zich niet zonder slag of stoot aan de kant zetten. Ruim tachtig man Franse carabiniers kwamen er aan te pas om de rast te herstellen. In het bestuurlijk onder Barsingerhorn behorende Kolhorn zorgde de plaatselijke bevolking in het voorjaar van 1795 ook voor onrust en moeilijkheden. Zij wilden zich niet meer laten regeren door die van Barsingerhorn en waren voornemens een eigen gemeenteraad te gaan kiezen. Een streven dat uiteindelijk niet in praktijk werd gebracht. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. De omwenteling zou het volk vrijheid, gelijkheid en broederschap geven. Dat was de leus en velen hadden daarin een heilig vertrouwen. Al spoedig werd het duidelijk dat men daarin bedrogen uitkwam. Slechts armoede en economisch verval viel hun ten deel. Begin 1795 werd het Haagse verdrag tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek getekend. Hierbij erkenden de Fransen onze Republiek als onafhankelijke mogendheid. Eén van de voorwaarden was dat er een verbond werd gesloten tegen de gezamenlijke vijanden. Dat hield in dat de Bataafse Republiek zich verplichtte aan de zijde van Frankrijk tegen Engeland te vechten toen de Fransen in 1799 opnieuw met dat land in oorlog geraakten. Het was intussen duidelijk geworden dat de Engelsen samen met de Russen een aanval op onze Republiek aan het voorbereiden waren. Langs de kust werd al dag en nacht wacht gelopen om zo snel mogelijk een naderende vloot te kunnen waarnemen. Om eventuele oproerige bewegingen van sympathisanten met de Engelsen tegen te gaan werden er in de dorpen nachtwachten aangesteld. Er werd in groepen van vier personen van 's avonds 9 uur tot 's morgens 5 uur gepatrouilleerd, zowel binnen als buiten de dorpen. De vergoeding bedroeg 10 stuivers, 0.50, per man. De landing der Engelsen. Tussen Huisduinen en Grote Keeten vond op 27 augustus 1799 de landing van Engelse troepen plaats. De operatie werd uitgevoerd met 10 grote oorlogsbodems, 7 fregatten, 25 kleine gevechtsvaartuigen en 114 transportschepen. Als gevolg van de beschieting door het zware geschut vanaf de Britse schepen hadden de Bataafse troepen, die zich achter de smalle duinemij bevonden, hun stellingen verlaten om zich richting de Zijpe te begeven. Vanwege de grote troepenmacht die aan land werd gezet zagen de Bataafse boepen die in Den Helder waren gelegerd zich eveneens genoodzaakt om op de Zijpe terug te trekken. -2-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 4