De vogelnestklippen. De handel lag vrijwel stil terwijl de kosten voor de verdedigingswerken tegen de Engelsen de pan uit rezen. Ook het verplaatsen van het bestuursapparaat naar een gezonder omgeving buiten Batavia bracht de nodige financiële offers met zich mee. Een tekort aan klinkende munt leidde tot het drukken van papieren geld dat al spoedig in waarde kelderde, omdat de dekking zeer twijfelachtig was. Er werden uit armoed grote stukken land verkocht waaraan soms nog bijzondere rechten als herendiensten, belastingheffing e.d. waren verbonden, landerijen die later met veel moeite en extra kosten teruggekocht moesten worden. Bij allerlei transacties en manipulaties werd al gauw duidelijk, dat degene die de corruptie bij de oud-V.O.C'rs moest bestrijden ook zelf op eigen voordeel belust was. Een mooi voorbeeld leverde de pacht van de vogelnestklippen op, waar Daendels meer dan een half miljoen aan papieren rijksdaalders in zijn eigen zak liet vloeien. Al deze gedwongen werkzaamheden kostten Zowel inlanders als Europeanen. Verzet van de sultan van Bantam, die duizend man per dag voor de nieuwe haven moest leveren, resulteerde in diens afzetting en inbeslagname van zijn grondgebied. De eerbied die tot dusver aan de diverse vorsten bewe zen werd kwam bij de revolutionair Daendels volledig op de helling. Maar het leidde uiteraard tot allerlei ver stoorde verhoudingen, anti-Hollandse acties en zelfs pro-Engelse stemming makerij. helaas aan vele duizenden het leven. De veldtocht naar Rusland. Dit soort zaken gepaard aan een weinig innemend en vaak onredelijk optreden begon Napoleon Bonaparte te irriteren. Daendels werd in 1911 teruggeroepen naar Frankrijk, doch niet geblameerd, maar benoemd tot Grootofficier van het legioen van Eer. Hij mocht aan het hoofd van een divisie de grote veldtocht naar Rusland meemaken en zich zelfs onderscheiden bij de beruchte oversteek van de Beresina. Na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig in 1814 kon ons land weer proberen op eigen benen te staan. Het kerkhof der blanken. Na de Franse periode bood Daendels onvervaard zijn diensten aan bij Willem I die hem uiteraard niet erg vertrouwde. Hij hoopte op een terugkeer naar de Oost, maar na lang aarzelen benoemde Willem I hem tot Gouverneur der Nederlandsche bezittingen -20-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 22