Wie was M. Koog-Koeman en waar woonde zij? bijlage 1. Maartje Koeman werd geboren in 1739 en was een dochter van Pieter Koeman, notaris te Nieuwe Niedorp. Zij trouwde in 1766 met Jan Koog uit de Beets onder de huwelijksvoorwaarde dat de bruid alle goederen en bezittingen zou behouden die zij reeds bezat of die nog in haar bezit zouden komen. Jan Koog was secretaris van het Waterschap de Niedorperkogge. Hij overleed op 16 augustus 1800. Het echtpaar Koog-Koeman woonde aan de Dorpsstraat te Nieuwe Niedorp. Maartje bezat samen met haar zuster Geertje Koeman een tweetal woonhuizen, een boerderij en een pakhuis met bijbehorende gronden. Dit alles stond op de plaats waar thans de panden Dorpsstraat 135 t/m 137 staan. Tevens hadden ze nog bezittingen aan de Langereis en in de Beemster. Maartje Koeman overleed op 29 november 1805 te Nieuwe Niedorp. Maartjes zuster Geertje was in 1772 getrouwd met mr. Eco Scheltinga, later burgemeester en secretaris van Harderwijk. Zij kregen een dochter genaamd Odilia Suffrida Scheltinga die op 8 september 1794 te Nieuwe Niedorp in het huwelijk trad met Lodewijk Herman de Wolf Winterberg uit Amsterdam. Dit echtpaar kreeg op 14 februari 1796 een zoon, Eco Theodorus Winterberg, ook wel genoemd Scheltinga Winterberg. Geertje Koeman keerde na het overlijden van haar man Eco Scheltinga, in 1799 terug naar Nieuwe Niedorp. Haar dochter Odilia Suffrida overleed te Medemblik in 1800. Odilia's man Lodewijk Herman de Wolf Winterberg kwam op 2 juli 1814 in Schiedam te overlijden. Geertje Scheltinga-Koeman had in 1799 de woning naast haar zuster Maartje Koog- Koeman betrokken en hertrouwde in 1806 op huwelijksvoorwaarden met Abraham Mijts. Abraham Mijts was boer. Hij was de hoogst aangeslagen in de plaatselijke belastingen en bezat landerijen met een totale oppervlakte van bijna 100 ha. Abraham Mijts trok bij zijn vrouw in. Hij overleed in 1814. Zijn weduwe Geertje Koeman kwam in februari 1823 op 80-jarige leeftijd te overlijden. Evanals haar zuster Maartje liet ze de talrijke onroerende goederen en overige bezittingen na aan haar kleinkind Eco Theodorus Scheltinga Winterberg. Eco Theodorus trouwde op 26 augustus 1819 te Nieuwe Niedorp met Trijntje Lakeman uit Twisk. Ze woonden na hun huwelijk aan de Dorpsstraat in het pand naast hun grootmoeder. Tijdens zijn leven bekleedde Eco Theodorus vele bestuursfuncties. Tevens wist hij zijn reeds talrijke bezittingen nog uit te breiden. Bij zijn benoeming tot burgemeester en secretaris van Nieuwe Niedorp in 1843 werd van hem gezegd: "De heer Winterberg is één der meest gegoede eigenaren in die gemeente en hij behoort tot één der oudste en zeer geachte families in dit gewest." Het echtpaar Winterberg-Lakeman kreeg drie dochters, Odilia Suffrida (1820-1865), Alida Cornelia (1824-1900) en Geertruida Anna (1828-1908). -16-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 18