Het weeshuis en de er tegenover staande hervormde kerk in Nieuwe Niedorp deden tijdelijk dienst als kazerne voor huisvesting van de soldaten. De schade die door hen was aangericht bedroeg inclusief het schoonmaken van de kerk 410,64. Dit bedrag werd naderhand door de gemeenschap opgebracht. Over inkwartiering van soldaten in Barsingerhorn en Kolhorn zijn alleen gegevens bekend over doortrekkende Franse troepen die van of naar den Helder gingen. Ter overnachting werden deze soldaten ingekwartierd bij de bewoners. Als regel duurde zo'n verblijf maar één etmaal, soms wel eens langer. Er was een vergoeding voor inkwartiering bij burgers vastgesteld volgens onderstaand lijstje: Voor een officier 1,50 per etmaal. Voor een gewoon soldaat 0,60 per etmaal. Voor een wacht 0,40 per etmaal. Voor een paard 0,30 per etmaal. Hierin was geen vergoeding voor brood of vlees begrepen. De door het gemeentebestuur betaalde inkwartieringsvergoeding kwam ten laste van de gehele bevolking. Wachtposten Nadat de Engelsen zich op 10 oktober hadden teruggetr okken op Kolhorn en Barsingerhorn werden er door de Bataven wachten geplaatst om op eventuele tegenaanvallen voorbereid te kunnen zijn. Voor Nieuwe Niedorp betrof dit voor de tijd van 45 dagen de volgende wachtposten: De hoofdwacht op het raadhuis aan de Dorpsstraat, 18 soldaten en een officier. De wacht aan de stenen pijp bij de Westerweg, 9 soldaten. De wacht bij Pieter Harmensz, 9 soldaten en een officier. De wacht bij de Canterbrug bij de Wateringskant, 16 soldaten en 2 officieren. De wacht bij Gerrit Hoedjes aan het Oosteinde van de Dorpsstraat, gedurende 42 dagen, 9 soldaten en een officier. De wacht in het Weeshuis aan de Dorpsstraat, voor de tijd van 28 dagen, 9 soldaten. Voor de duur van 14 dagen: Het picquet in de hervormde kerk, 9 soldaten. De wacht bij Klaasz Groot, 5 soldaten. In de Moerbeek, bij Hark Gijsen, 7 soldaten. Bij Klaas Keijzer aan de Langereis, gedurende 8 dagen, 9 ruiters. Aan het gemeentebestuur werd opgedragen de wachten van turf voor verwarming en kaarsen voor verlichting te voorzien. In totaal ontvingen de wachten te Nieuwe Niedorp 150 tonnen turven a 100 stuks per ton van 1,~, maakt samen 150. Er werd 242 pond kaarsen van 10 stuks per pond geleverd hetgeen gerekend a 0,45 per pond een bedrag van 108,90 betekent. In Winkel werden er door de Bataven na 10 oktober voor de duur van 45 dagen de volgende wachten geplaatst: De hoofdwacht op het raadhuis, 20 soldaten en een officier. Bij Dirk Sijp, als voorposten op de Zeedijk, 30 soldaten en 2 officieren. -11-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 13