7 'T paarden en wagens onderdak. Van zijn voorraad tarwe, gerst en klaver hadden zij zich 105 zakken voor een bedrag van 385 toegeëigend. Tevens waren er bij hem 16 schapen en lammeren ontvreemd. 7V-^•Tju/zz^r -^vz-z- '>Yx2.-&j£r iP d- trzr?^ W? - <- 2»:Zk^ V-: hs>«p=- 7=? t 7. <7: *-7 -10- (J^-crrr-^z_ - - - J §-*es?<Z-S<±_ ^2- /V /^f/«O Een door Jan Koog ingediende onkostennota.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 12