"Mijn jeugdjaren in Nieuwe Niedorp" door W.J. Rempt te Heerhugowaard. Derde en laatste aflevering. In dit schoolgebouw heb ik mijn hele lagere schooltijd doorgebracht. Er waren vijf leslokalen. Van een apart gymnastieklokaal was in die tijd nog geen sprake. Op het plein voor de school deden we voor schooltijd en tijdens de pauze allerlei spelletjes, waarvan sommige niet ongevaarlijk waren. De spelletjes die we, naar gelang van het seizoen speelden, waren knikkeren ("potje pik", "ogen"), hoepelen, tollen, bokspringen, bok bok stavast..., overloop, scheren. De meisjes deden meer aan hinkelen, touwtje springen en dergelijke. Voor schooltijd en gedurende de pauze liepen de leerkrachten naast elkaar over het schoolplein heen en weer. Ze konden zodoende toezicht op ons houden. Dat laatste was niet overbodig, want er werd nogal eens gevochten op het plein. De school had 2 of 3 onderwijzers en 2 onderwijzeressen. Het Hoofd van de school was meester Wessels, die samen met zijn vrouw Jetje en het Keeshondje "Keesje" in het huis naast de school woonde. Jetje was een overdreven typetje, ze nam alsmaar, te pas en te onpas, het woord "leuk" in de mond. Als ik voor een boodschap aan de deur kwam kon dat tot hachelijke situaties leiden. Ik had moeite om bij het luisteren naar Jetje niet in lachen uit te barsten. Het was dus beter om er niet samen met anderen heen te gaan, dan was het meteen fout. De familie Wessels had geen kinderen en al hun liefde, zeker die van Jetje, was op Keesje geprojecteerd. -8- Openbare Lagere School; links de woning van de hoofdonderwijzer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 9