van de begane grond vernieuwd, werd een betonnen kluis aangebracht en werden de lambriseringen en de schouw uit 1923 verwijderd. Hierdoor gingen de laatste bouwhistorische gegevens, die mogelijk nog enige informatie over de vroegste bouwgeschiedenis van het raadhuis konden geven, verloren. Deze verbouwing vormde de laatste aanslag op de architectuurhistorische waarde van het gebouw. Herbestemming in 1994 Gelukkig kwam het raadhuis in 1994 in goede handen. Toen werd het gebouw als museum van parfumflesjes ingericht, waardoor het een waardige bestemming heeft gekregen. Hierbij werd de reeds eerder doorbroken scheidingsmuur op de verdieping, waarin zich nog de moeten aftekenden van wat waarschijnlijk een 19 c eeuwse schouw was, verwijderd. Conclusie Het bovenstaande verhaal laat zien hoe de architectuurhistorische waarde van een gebouw door een reeks opeenvolgende verbouwingen verloren kan gaan en hoe tevens het ontbreken van bouwhistorisch en architectonisch inzicht daar debet aan kan zijn. Daardoor is van de diverse historische stadia die het gebouw heeft doorlopen maar moeilijk een beeld te verkrijgen. Om dezelfde reden kon dit artikel geen volwaardige bouwhistorische verhandeling zijn. Moge het raadhuis echter voor de bouwhistoricus een uitdaging blijven; de uitdaging om dit onmogelijke onderzoek ooit nog eens te completeren. Naschrift In december 1996 ontving ik van de heer R.J. Wielinga een overdruk van voorgaand door hem geschreven artikel over het raadhuis te Winkel. De beschrijving was eerder verschenen in het jaarboek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het artikel dat werd toegezonden uit erkentelijkheid voor het verstrekken van de benodigde archiefgegevens betreffende het raadhuis lijkt ons voor de lezers van het infoblad voldoende wetenswaardig om te publiceren. A. Wit. -7- Noten 1 Resolutiën, deel 2. 2. Bestek en tekeningen uit 1895 aanwezig in Gemeentelijk archief. 3. De 6.37 cm. lange moerbinten hebben een doorsnede van circa 27.5 X 44 cm. Op het ene einde tekent zich een moet van 18 cm., afkomstig van een oplegging in een muur. af. Pen- en toognagelgaten van korbeel en stijl ontbreken. Het andere einde is aan de zijkant afgeschuind. De zijkanten zijn tot circa 27 cm. over de gehele lengte behakt waarop resten van pleisterwerk zich aftekenen. De kinderbinten hadden een doorsnede van circa 9,5 X 9,5 cm. en waren 1.5 cm. ingelaten in het moerbint. Het aantal was 22, waarvan 1 om de 5 zwaluwstaartvormig met het moerbint was verankerd. Volgens dendrochronologisch onderzoek is de boom in 1615 gerooid. Dit kan betekenen dat het raadhuis reeds na 16 jaar of iets later is uitgebreid. Waarschijnlijker is dat de balken van elders afkomstig zijn en in 1666 of 1895 zijn toegepast. 4. 1896 Jan Korver te Winkel, met potlood geschreven op een balk in de zaal. Wellicht is toen een vlak plafond aangebracht om de balken aan het zicht te onttrekken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 8