De mislukte facelift van 1923 Waarschijnlijk vond het gemeentebestuur in 1923 dat het gebouw door al deze ingrepen te weinig allure had, want toen heeft het besloten het pand opnieuw een metamorfose te laten ondergaan. Volgens het bestek bestond het werk uit 'het gedeeltelijk amoveren van het bestaande gebouw, om het geheel wederom op te leveren, overeenkomstig de hierbij behorende teekening'. De kap werd vernieuwd en van leien voorzien, waarbij de schoorsteen naar het einde van de nok werd verplaatst. Om 17de eeuwse kruiskozijnen te suggereren werden, op onambachtelijke wijze, in de kozijnen van de vensters een middenstijl en een middenkalf aangebracht. De hanenkammen boven de vensters werden plaatselijk afgehakt en bepleisterd in zandsteenkleur. Voor de zijgevel werd een hoge gemetselde stoep met twee steektrappen gemetseld om de hoofdverdieping direct van buitenaf toegankelijk te maken. Zie afbeelding 6 hiernaast. De plattegronden werden heringedeeld, de gang en de raadzaal op de verdieping werden van een lambrisering voorzien. In de scheidingsmuur tussen het westelijke en oostelijke deel werden omtimmerde deurpartijen aangebracht en in de zaal werd tegen deze muur een schouw geplaatst. Met deze facelift is getracht het gebouw het (neo-) renaissancistische aspect te geven, dat vele 17de eeuwse raadhuizen in ons land kenmerkt. Door de amateuristische wijze waarop de verbouwing is uitgevoerd, is dit ideaal echter niet bereikt. Het gebouw heeft hiermee juist sterk aan monumentale waarde ingeboet. De Rijkscommissie voor Monumentenzorg beschouwde in 1923 de verbouwing 'uit aestetisch oogpunt' als mislukt. Het gebouw droeg het karakter van de naar Lodewijk XVI genoemde stijl; door de restauratie was het vroeger gave geheel veranderd tot een samenraapsel van onderdelen met geheel verschillend karakter. De indruk van het gebouw werd daardoor zeer geschaad'. De laatste aanslag in 1960 In 1960 werd op de begane grond het postkantoor gehuisvest, waarbij het gebouw wederom structureel werd gewijzigd. Onder andere werden de balklaag en de vloer -6- 6 Raadhuis te Winkel in 1968

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 7