pleisterlaag voorzien van schijnvoegen in blokverband. Ook boven alle deuren en vensters is decoratief voegwerk aangebracht in de vorm van een getoogde strek met hoekstenen en een verhoogde sluitsteen. In het midden van de voorgevel (ZO) zit een getoogd deurkozijn van ijzer waarachter een nieuwe dubbele schuifdeur, evenals zijn voorganger van opgeklampte verticale schroten. De twee stalvensters ter weerszijde (links zesruits) dateren van na de bouwtijd. Onder het staande zesruits venster bovenin de voorgevel is de tekst "BETONFABRIEK DE HOOP" aangebracht. De voorgevel wordt afgedekt door een betonnen rand (links deels verdwenen) die onderaan, ter hoogte van de knik en bovenop voorzien is van ornamenten, het bovenste in de vorm van een waaier ondersteund door voluten. De linker zijgevel (ZW) heeft van links naar rechts een drieruits venster, twee zesruits stalvensters op elkaar, een getoogd deurkozijn van ijzer waarachter een schuifdeur van opgeklampte verticale schroten en een zesruits stalvenster. Deze vensters zijn evenals de vensters in de rechter zijgevel en de voorgevel van na de bouwtijd. In de rechter zijgevel (NO) zitten van links naar rechts een ventilator, een getoogd deurkozijn van ijzer waarachter een schuifdeur van opgeklampte verticale kraalschroten, een driemits venster. De achtergevel (NW) is geheel gesloten en heeft een gevelrand als voor waarvan het bovenste ornament echter verdwenen is. Inwendig zijn tegen de zijmuren op regelmatige afstand (1,17 m h.o.h.) betonnen muurstijlen (doorsnede 15,5 x 8 cm aangebracht waarop de betonnen liggers rusten die de eveneens gewapend betonnen verdiepingsvloer dragen. Onder deze vloer zijn op regelmatige afstand ijzeren ringen aangebracht die gebruikt zullen zijn bij het verplaatsen van de zware betonnen producten. Drie uitgespaarde en met luiken afsluitbare openingen in de vloer vormen de verbinding met de zolderverdieping. De ranke ijzeren kapspanten (1,20 m h.o.h.) bestaan uit twee geknikte spantbenen waartussen ter hoogte van de knik een trekstang, die verstevigd wordt door twee schoren links- en rechtsonder en een hanger, alles uitgevoerd in ijzeren T-profïelen van 4 x 4 x 0,4 cm. De kapspanten worden in de lengterichting verbonden door in het dakvlak op 0,35 m onderlinge afstand aangebrachte ijzeren hoeklijnen 1,5 x 1,5 x 0,3 cm, en verstevigd door houten ribben, houten langsschoren en, ter hoogte van de trekstangen, twee horizontale balkconstructies in kruisvorm. De dmkbalken zijn eveneens uitgevoerd in hout. In het midden van de betonnen vloer op de begane grond zijn nog de restanten zichtbaar van een smalspoor waarover vermoedelijk een lorrie liep voor het transport van producten van en naar de schuiten in de voorliggende sloot langs de Dorpsstraat. De schuifdeuren op de begane grond zijn aan de beide uiteinden afgehangen aan een rol die over een ijzeren rails loopt. Nieuwe Niedorp, 29-05-'98. Het raadhuis te Winkel; een uitdaging voor de bouwhistoricus. Aanvullend slot van het gelijknamig artikel in infoblad nr. 30 van mei 1998 na blz. 11. -5-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 6