voorgevel gegevens verstrekt. Bij latere informatie bleken er echter nog twijfels te bestaan over de historische waarde van de betonfabriek. Toen verkoop en afbraak van het gebouw ter sprake kwam heeft het bestuur van Historisch Niedorp desgevraagd aan het gemeentebestuur laten weten dat zij weinig waarde hechtte aan het behoud van de voormalige betonfabriek. In en om het gebouw was na het verstrijken der jaren weinig meer aanwezig wat nog aan de werkzaamheden uit de periode 1908-1917 deed herinneren. In opdracht van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland is er voorafgaande aan de sloop van de betonfabriek een bouwkundig rapport van het gebouw gemaakt door architectenbureau W. Schagen te Nieuwe Niedorp. Wij menen er goed aan te doen met toestemming van de heer Schagen, de technische omschrijving alsmede één van de vele afbeeldingen uit genoemd rapport in ons infoblad op te nemen. Betonfabriek De Hoop Gelegen aan de Vijverweg nr. 2 te Nieuwe Niedorp. Technische omschrijving. Op een rechthoekig grondplan gebouwde bedrijfsruimte van één bouwlaag onder een gebroken kap gedekt met golfplaten van asbestcement. De in gewapend beton gegoten muren hebben een omgaande plint en zijn aan de buitenzijde afgewerkt met een -4-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 5