De landinrichtingscommissie heeft er voor gezorgd dat van het perceel weiland, de omringende sloten met de wateipoel werden opgeknapt en dat de molen geplaatst kon worden. Op deze wijze kon een leuk project tot stand worden gebracht waarmee zowel de natuur als de historie is gediend. Aan het toegangshek naar het perceel is ter informatie een bord met de volgende tekst geplaatst: Deze lepelaarspoel kwam tot stand dankzij de inzet en medewerking van: Stichting Historisch Niedorp", Vogel werkgroep Niedorp, Landinrichtingscommissie, Gemeente Niedoip, Rabobank "Schagen en Omg." Infoblad nr. 30 In het infoblad nr. 30 van mei 1998 ontbreekt op blz. 2 een gedeelte tekst over betonfabriek "De Hoop" te Nieuwe Niedoip. Voor de volledigheid laten we deze tekst hieronder nog even volgen. In het gemeentearchief van Oude Niedorp zijn gegevens bewaard gebleven waaruit blijkt dat er in 1909 ondermeer regenwaterbakken en grafpaaltjes van beton werden gemaakt. Een regenwaterbak met een inhoud van 2 m3 kostte toen inclusief het plaatsen 55,- voor een bak van 4 m3 inhoud was dat 80,-. De prijs van 60 cm lange betonnen grafpaaltjes was 0,50 per stuk. Tot 1914 was de fabriek eigendom van een aantal welgestelde boeren die het gebouw in dat jaar verkochten aan de heren Jan Stammes te Nieuwe Niedorp en Cornelis Over in Oude Niedorp. Beide heren waren welgestelde veehouders met veel land en enkele boerderijen. In 1917 werd Jan Stammes alleen eigenaar van "De Hoop" en het bijbehorend perceel weiland. Vrijwel zeker betekende dit toen tevens het einde van de productie in het maken van betonnen objecten. Na 1917 heeft het gebouw nog dienst gedaan voor velerlei bedrijvigheid. Het was bij de familie Stammes meerdere jaren in gebruik voor de varkenshouderij. Tijdens de oorlogsjaren waren er evacués in gehuisvest uit onder andere de Wieringermeer. Daarna was er een aantal jaren een timmerfabriek in gevestigd. Tot slot deed het gebouw nog dienst als veestalling. Geen status als monument voor de betonfabriek. Al meerdere jaren geleden overwoog de provincie om het gebouw op de monumentenlijst te plaatsen. Ondergetekende heeft toen voor dat doel bovenvermelde -3-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 4