Het ontstaan van de poel is niet het gevolg van in de tweede wereldoorlog gevallen bommen zoals wel wordt verondersteld. Deze zijn overigens wel op het omringende weiland gevallen. De waterpoel was er al van oudsher. Over het ontstaan ervan is nog geen duidelijkheid verkregen. Ook de er direct aangrenzende grond ligt enkele tientallen centimeters lager dan het omringende land. Aangezien er in de inmiddels verkavelde Weerepolder andere waterpeilen gehanteerd worden dreigde de vogelpoel veel van zijn natuurwaarde te verliezen. Met medewerking van de gemeente kregen wij toestemming om de in ons bezit zijnde weidemolen bij de waterpoel te plaatsen. Na enkele technische aanpassingen zorgt deze ervoor dat het water in de poel op voldoende hoogte blijft. Deze weidemolens worden gebruikt om in een klein gebied het slootwater op een lagere stand weg te malen. Nu diende het water echter tot een grotere hoogte te worden opgemalen. Voor er tot plaatsing kon worden overgegaan diende er veel aan hersteld en opgeknapt te worden. Er moest zelfs nog een oud exemplaar van hetzelfde type worden gekocht om vervolgens van twee molens één goed werkend exemplaar te kunnen maken. Indien al deze werkzaamheden betaald moesten worden zou de gift van de Rabobank niet toereikend zijn geweest. Veel dank zijn wij dan ook verschuldigd aan een aan de Langereis wonende donateur van de Stichting Historisch Niedorp, te weten de heer Floor Kuiper. Hoewel van beroep buschauffeur zijnde, heeft hij in zijn vrije tijd uit liefhebberij zonder daar een uurloon voor te berekenen, de molen opgeknapt en bedrijfsklaar gemaakt. -2-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 3