Mededelingen van het bestuur, door voorzitter Aat Wit. Uitreiking van het verslag in boekvorm over de Fruit- en Groentenveiling "Winkel" te Winkel. Op 15 augustus j.1. waren wij 's morgens met enkele bestuursleden aanwezig op het terrein van de voormalige veiling te Winkel om de uitreiking van het boek "Fruit- en Groentenveiling Winkel" bij te wonen. Ten overstaan van een aantal genodigden en belangstellenden overhandigde de schrijver, de heer Cor de Bakker uit Alkmaar, een exemplaar van het boekwerk aan Piet Bijhouwer en Jan Smit uit Winkel, alsmede aan de voorzitter van Historisch Niedorp. Na deze korte plechtigheid ging het gezelschap naar café het Centrum om aldaar een kopje koffie te drinken. In een gezellig samenzijn werden er herinneringen opgehaald uit voorbije jaren. De heer Cor de Bakker heeft gedurende meerdere jaren in Winkel gewoond. Later was hij werkzaam als commissionair op diverse veilingen. Na zijn pensionering vond hij de tijd om enkele veilingen te beschrijven waaronder die van de Land- en Tuinbouw vereniging Lutjewinkel-Weere in 1996/1997. Thans is dus de beschrijving van de veiling in Winkel van zijn hand verschenen. Er is daarbij gebruik gemaakt van gegevens uit een beschrijving over de fruitteelt rond Winkel door Jan Smit en van oude klanten verslagen. Wij streven ernaar om in een volgende aflevering van ons infoblad een samenvatting te geven van de 127 bladzijden tellende beschrijving van de heer Cor de Bakker. Zinvolle plaats voor een weidemolen. Een aantal jaren geleden heeft onze stichting een Bosman-weidemolen aangeboden gekregen. Omdat deze molens langzamerhand uit het agrarisch gebied gaan verdwijnen hebben wij dit toen in dank aanvaard. Wij waren van plan om de molen te laten opknappen en herstellen om vervolgens ergens een plekje te zoeken waar hij geplaatst kon worden. Bij de opening van de nieuwe Rabobank aan de Trambaan kreeg Historisch Niedorp een bedrag van 5000,- aangeboden voor herstel en plaatsing van de molen. Om een geschikte plek te vinden, waar de molen het werk kon doen waar hij voor bestemd is, namelijk overtollig water uit een sloot wegmalen, bleek moeilijker dan gedacht. Na meerdere jaren wachten diende zich in het kader van de ruilverkaveling "Schagerkogge" een geschikte gelegenheid aan. In de zuidwesthoek van de Weerepolder heeft de gemeente Niedorp aan de Mientweg een perceeltje weiland met een daarin gelegen waterpoel toegewezen gekregen. Deze plek trekt vooral in de herfst tot en met het vroege voorjaar veel watervogels aan. Om deze reden heeft dit perceeltje de bestemming natuurgebied gekregen. Dit houdt ondermeer in dat de waterpoel niet gedempt mag worden. -1-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 2