-24- De Overval te Nieuwe Niedorp Bij een van mijn speurtochten in oude nummers van de Alkmaarsche Courant kwam ik een keer bovenstaand bericht tegen dat mij wel aansprak omdat het om het huis van onze buren ging waar vroeger de Boerenleenbank was gevestigd. Tegenwoordig hoor je regelmatig van bankovervallen maar uit dit stuk bleek dat iets dergelijks zo'n 65 jaar geleden ook al in Nieuwe Niedorp voor kon komen. Je denkt dan dat zoiets wel niet meer gebeuren zal. Begin van dit jaar kreeg het betreffende stuk echter nog meer betekenis want toen werd de auto van de buren op een wel zeer brutale manier gestolen. Buurman wilde zijn auto verkopen en er verscheen een jongeman die er wel trek in leek te hebben. Er zou dus een proefritje gemaakt worden met de gegadigde aan het stuur en buurman naast hem. Al meteen na het instappen moest buurman onder bedreiging van een mes hals over kop zijn auto verlaten waarna de dief met de auto in de duisternis verdween en niet meer is achterhaald. Veel aandacht voor dit gebeuren was er niet in de pers. Heel anders ging dat in 1931. In de Alkmaarsche Courant van 26 januari 1931 stond een uitgebreid verslag van wat toen toch wel een zeer spraakmakende gebeurtenis was. Uitvoerig werd beschreven hoe de brutale beroving in zijn werk ging. Het krantenbericht volgt hier in de originele spelling: De roofoverval te Nieuwe Niedorp Duizend gulden uitgeloofd. De burgemeester van de gemeente Nieuwe Niedorp looft een bedrag van fl 1000 uit aan hem of haar die aanwijzingen geeft aangaande de daders van den overval op den heer H. Schoorl, kassier der Boerenleenbank te Nieuwe Niedorp in den nacht van 23 op 24 januari, welke tot gevolg zullen hebben het geheel of gedeeltelijk tot klaarheid brengen van het gepleegde feit. Bij gedeeltelijke klaarheid stelt de burgemeester het dan uit te keeren bedrag vast. Een onderhoud met den kassier. (Van onzen eigen verslaggever) In ons nummer van Zaterdag maakten wij melding van een inbraak bij den 79-jarigen kassier van de boerenleenbank te Nieuwe Niedorp, den heer Schoorl. Zooals wij berichten, slaagden de inbrekers erin om de kas, ongeveer 10 a 12 000, buit te maken. Na het bekend komen van dit feit, begaven wij ons onmiddellijk naar dit welvarende landbouwdorp, waar wij een onderhoud hadden met den heer Schoorl, die zich kranig geweerd had, doch nog zeer zenuwachtig was en nog tamelijk veel pijn in zijn mond had tengevolge van de ruwe wijze waarop men hem een prop in den mond had geduwd De heer Schoorl, die al 24 jaar kassier van de Boerenleenbank is, bewoont sinds 4 jaren met zijn 76-jarige vrouw en 52-jarige dochter een nieuw villatje, schuin tegenover het gemeentehuis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 25