-23- dan een uitgesloopte bedstee waar in het schot een luikje was gezaagd om als loket te dienen. In Nieuwe Niedorp werd in 1869 Johannes Andries Ferdinand Koderitsch aangesteld tot brievengaarder. Koderitsch vervulde "op Nierep" ook de functie van veldwachter. Flet bevolkingsregister klopt niet helemaal want Koderitsch zou zich pas in september 1870 vanuit Sloten in Nieuwe Niedorp gevestigd hebben. Hij woonde op nummer C60, waarschijnlijk het zelfde huis waar ook Ariën Schild hem op 1 juli 1879 opvolgde als brievengaarder. Het grappige is dat wanneer de brievengaarder verhuisde of werd opgevolgd, het postkantoor vaak meeverhuisde. Zo kan het voorkomen dat in een betrekkelijk korte periode meerdere panden in een plaats als postkantoor hebben dienst gedaan. Op oude foto's is zo'n pand meestal herkenbaar aan een rechthoekig schild met middenhoven een halfronde uitstulping. Brievengaarder Ariën Schild moest, naast zijn kantoorwerkzaamheden, ook nog bestelling uitvoeren. Bij de aanstelling van Rikus Borst tot postbode, op 16 april 1901, werd Schild ontheven van alle loondiensten. Tot postbode te Nienwc Nledorp'is mot ingang van 16 April a.s. benoemd dé lieer II. Borst aldaar, terwijl met ingang van dionzolfdon datum de brievengaarder, de beer A. Schild, ontheven is van alle loop- diensten. Het Bureau Geschiedschrijving van het PTT Museum in Den Haag heeft vaak nog gegevens over de eerst aangestelde brievengaarders op het platteland, soms met vermelding van tractement en andere voorwaarden. Het lijkt me voor uw Historisch Niedorp aardig om eens een poging te doen de postale geschiedenis wat nader uit te zoeken. Cor Oudendijk Zuid-Scharwoude. Bronnen: In de krant verscheen dit bericht van de aanstelling van Rikus Borst als opvolger van A. Schild. Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de PTT-dienst te Nieuwe Niedorp; PTT Museum Den Haag Diverse naslagwerken omtrent de ontwikkeling van het postvervoer Geh.- huwelijks- en overlijdensregisters, Bevolkingsregister Nieuwe Niedorp; Reg. A rchie/A lkm aar Mondelinge mededelingen en foto afkomstig van C. Ruisen Zuid-Scharwoude

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 24