Met de invoering van de postzegel in 1852 verdween het betalen bij aflevering van een brief. De eerste hulppostkantoren verschenen in 1870. De kantoorhouder werd in die tijd als brievengaarder aangesteld en kreeg de verplichting "het kantoor te houden in een afzonderlijk daartoe ingerigt vertrek, inwendig niet voor huisgenooten of vreemden toegankelijk". Dit "kantoor" moet men niet te letterlijk nemen. Vaak was het niet meer -22- Het hulppostkantoor na 1901. vóór 1914 met v.l.n.r. Ootjer Strijbis, Rikus Borst en Ariën Schild. Hulpkantoor en brievengaarder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 23