De brievengaarder De naam Schild was indertijd synoniem aan het beroep van smid. In Enkhuizen oefenden diverse generaties Schild het beroep van smid uit. Zo ook Ewoud Schild die zich vanuit Enkhuizen als smid te Nieuwe Niedorp vestigde. We zien smid Ewoud, met vrouw Maartje Smit (geboren te Wervershool) in 1853 op de Hoogzijde 57 wonen. Op 24 oktober van dat jaar wordt daar hun zoon Ariën geboren. Tussen dat moment en 1870 breidt het gezin uit met nog meer zonen, Wijbrand in 1859, Hendrik in 1864 en Nanne in 1865. Vader Ewoud woont dan op Hoogzijde nummer 88, maar het is mogelijk dat het hier een omnummering betreft en dat hij nog steeds in dezelfde smederij woont. In november 1869 woont Ariën nog steeds thuis en staat te boek zonder beroep. In ieder geval volgt hij vader niet op als smid. De aanduiding "geen beroep" zou er op kunnen duiden dat hij doorleerde. Op 1 juli 1879 wordt Ariën aangesteld tot brievengaarder. Hij woont dan op nummer C60 en is getrouwd met Elisabeth Maria Catharina Lowe. Zij is de kleindochter van Edward Lowe, gepensioneerd Rijksambtenaar, geboren in Birmingham, Warwickshire in 1806. Lowe woonde samen met zijn dochter Elisabeth Maria, die kennelijk ongehuwd was, en zijn kleindochter in hetzelfde huis. De kleindochter was een dochter van Paulus Mattheus Lowe, zeilenmaker te Alkmaar. De familie Lowe had zich in 1874 vanuit Zaandam in Nieuwe Niedorp gevestigd en woonde op nummer C61, kennelijk dus vlak naast het postkantoor. Het heeft er alle schijn van dat de toen 18- jarige Elisabeth een "thuishaalder" van opa en tante was. Tante Elisabeth Maria, onderwijzeres van beroep, overlijdt in november 1882 en opa Lowe komt dan bij Ariën in huis wonen. Het gezin Schild telt dan ook twee kinderen, dochter Dieuwertje en zoon Ewoud. In 1885 moet zich dan het drama met het gebit hebben voltrokken, waarvan Ariën zich, getuige het krantenbericht, goed herstelde. Het gezin Schild blijft enige jaren onveranderd totdat opa Lowe in 1895 overlijdt. Hij is dan 89 jaar oud. In 1899 treffen we nog de inwonende klerk Adrianus van Doorn uit Tiel aan. -20- "De heer A.S., brievengaarder te Nieuwe Niedorp. had dezer dagen het ongeluk zijn kunstgebit door te slikken. Door een voorzichtige kunstbewerking van dr. A. W.C. Bernsen en een zorgvuldige verpleging gedurende 16 dagen in het Burgerziekenhuis te Amsterdam is hij thans weder in staat zijne gewone werkzaamheden te verrichten. Dit stukje stond te lezen in de Zijper Courant van 7 juni 1885. De heer Klaas van Schoneveld uit Eenigenburg, bijna wekelijks te vinden in de Zijper Oudheidkamer te Schagerbrug, bezorgde mij het curieuze voorval van de onfortuinlijke brievengaarder. Een opmerkelijk bericht, maar wie was die brievengaarder A.S.? Toevallig sprak ik hierover met Cees Rutsen, medebestuurslid van de Stichting Langedijker Verleden. Ofschoon al jaren woonachtig in Zuid-Scharwoude, is hij opgegloeid op "Nierep". Omdat zijn grootvader, Rikus Borst, daar destijds postbode was bezat hij enkele foto's van de PTT. Eén ervan toonde de brievengaarder Ariën Schild. El raadt het al, dit was de bewuste man van het kunstgebit. Een paar feiten van deze brievengaarder heb ik even op papier gezet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 21