-14- alleszins mee en steken we rustig over. We gaan over de ventweg, die al spoedig in een fietspad over gaat, richting Langereis en verbazen ons over alle wegenbouwkundige ingrepen rond het viaduct van de N242 die kennelijk nodig bleken. Op een steenworp afstand volgt dan het nieuwe trendy verkeerspleintje bij het klooster waar je uiterst dwingend omheen wordt geleid. Straks verrijst hier ook een passend benzinestation en begint de entree van Nieuwe Niedorp 'Centrum' echt stedelijke allures aan te nemen. Als de nieuwe provinciale weg mettertijd een dubbelbaans hoofdweg wordt is Niedorp er helemaal klaar voor om uit te groeien tot een eigen stedelijke agglomeratie, geheel passend bij de allernieuwste opvattingen: Verschuif de noodzakelijke stedelijke uitbreiding naar het platteland, maar dan langs de aanwezige snelwegen. Een wat deprimerend vooruitzicht Maar misschien klagen en schetteren onze stadsbestuurders over een dreigend verlies aan voorzieningen en een dreigende uittocht van eigen bevolking en krijgen ze gehoor. Er is dus nog hoop. We steken nu 'het Paadje' over.. Op wat oudere kaarten staat het Paadje altijd gewoon als Pad aangegeven. Maar de werkelijkheid heeft ook het pad al ver achter zich gelaten. We rijden de Ooievaarsweg op, tussen kloosterkerk en voormalig café Botman, nu al weer een tijdje notariskantoor Rentenaar. Vlak daarna een boerderijtje 'In 't Luwke'. Op topografische kaarten van voor de oorlog zien we naast dit groepje percelen behoorlijk fors gedrukt de naam Ooievaarsweg. Eigenlijk in dezelfde orde als Winkel, Nieuwe Niedorp, Hoefje, De Boome of Langereis. Er werd een woonplaats mee aangeduid, een dorp, gehucht dan wel buurtschap. Een paar huizen was kennelijk al genoeg. De naam Ooievaarsweg sloeg in elk geval op alle boerderijtjes en huizen die er tussen het Paadje en de Langereis te vinden waren. Dat zal straks blijken. Maar de echte officiële naam was op de kaart nog steeds Oosterweg en wel vanaf de Dorpsstraat tot aan de Langereis. Op kaarten uit vroeger eeuwen is het niet anders. In de archieven maken we echter kennis met een nog authentieker voorloper: de Oostwijsener- of Oosterwijsener weg. Dus de oostelijke weg naar de Wijsend (oftewel de Langereis). Een Westwijsener weg moet er dan natuurlijk ook geweest zijn, en daarvan afgeleid uiteraard een Westerweg. Het laat zich raden dat we dan helemaal aan de westkant van het dorp zitten. De huidige Oosterweg heette vroeger Boomerweg, de weg naar De Boome, en de huidige Westerweg was langgeleden de Mientsteeg, het landweggetje naar de Niedorper gemeentelanden. De stap van Mientsteeg naar het bekende Sliksteeg is nou niet bepaald groot te noemen en de verklaring spreekt voor zich. De eerste Westerweg werd omgedoopt in Terdiekerweg. Na deze uitweiding fietsen we maar weer eens verder. We laten de hoge luwte gevende kloosterkerk met zijn aardige torentje achter ons, de lange wat schuin hangende tuinmuur, de Antoniusschool, het kleine ex-kloostertje St. Willibrordus en de katholieke begraafplaats. We passeren op een gegeven moment aan de linkerkant fruitteler Entius. Het is pluktijd en achter zijn huis staan stapels grote kisten op appels

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 15