Als de bel ging stelde elke klas zich in de rij op en marcheerde naar binnen. Klompen (veel kinderen droegen klompen) uit, jassen aan de kapstok en dan ordelijk het lokaal in en vooral "netjes zitten", dat wil zeggen rechtop met de armen over elkaar. Achter de school was een trapveldje, waarvan in de oorlog een stuk de bestemming schooltuin, "Ons Lusthofje" geheten, kreeg. Als de Inspecteur van het onderwijs onverwachts kwam raakte het hele onderwijzend personeel in grote opwinding. "Mooie schriften" op de bank, het bord schoon, allemaal netjes zitten. Alles in sneltreinvaart, er was weinig tijd voor. Oorlogswinter en distributiebonnen. De oorlogswinter die we waren ingegaan bracht de mensen dichter bij elkaar, de saamhorigheid was groot. Het probleem was hoe de familie voldoende te eten zou hebben in deze moeilijke tijd. Wij hielden ons daar heel intensief mee bezig. Gedurende de oorlog waren vaal zaken uitsluitend "op de bon" verkrijgbaar. Het betrof niet alleen levensmiddelen, maar ook brandstof, rijwielen, fietsbanden, schoenen, kleding, rookwaren, snoep en dergelijke. TOESLAG-I TOESLAG-I BONK AART I Enkele voorbeelden van distributiebonnen. TA 806 GEZINNEN j VASTE BRANDSTOFFEN Z A 813 Z A 812 -9- oor de le en 2e Periode 1949 (19 December (Voor personen geboren in IE 13e PERIODE 1948 2! Mov, - J8 ötc, 1948 12e PERIODE 1948 24 Ö<rt - 28 Nov. 1948

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 10