Het raadhuis te Winkel; een uitdaging voor de bouwhistoricus Het uit 1599 daterende Raadhuis te Winkel heeft door de eeuwen heen vele aanslagen op zijn monumentale waarde ondergaan. Bij diverse verbouwingen werden belangrijke bouwonderdelen verwijderd of hergebruikt, terwijl geen aandacht werd besteed aan het documenteren van wat verloren ging. Met name in 1856 en in 1923 onderging het gebouw een algehele gedaanteverwisseling met als uiteindelijk resultaat een gebouw met een renaissancistisch uiterlijk. Als gevolg daarvan kunnen we nu ons geen duidelijk beeld meer vormen van de vroegste bouwfasen. Misschien wel omdat het gebouw een belangwekkende bouwgeschiedenis doet vermoeden, maar zijn geheimen nauwelijks prijsgeeft, daagt het de bouwhistoricus uit om die te achterhalen. -6- 1 Raadhuis te Winkel in 1739, anonieme prent 2 Raadhuis te Winkel in 1790, prent door Tavenier (Provinciale Atlas Noord-Holland). 3 Raadhuis te Winkel in de 18de eeuw, anonieme prent (Provinciale Atlas Noord-Holland).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 7