Vijftig jaar later werd Cornelis Groot aangewezen als gemeentelijk 'bulloper'. Als ouder weeskind diende hij 'bullen' (stieren) te begeleiden naar de boeren, die daarom verzochten, om de koeien te laten rijden. Om meer inkomsten te verwerven werd in 1678 een 'spinbaan' bij het weeshuis opgericht. Hier sponnen weeskinderen garen, waarin ze werden bijgestaan door kinderen uit de door armenvoogden bedeelde gezinnen. Zo kon in 1684 door de weesmeesters 7406 pond gesponnen garen worden afgeleverd aan de 'spinbazen' in Alkmaar. Van het verdiende spinloon werd toen 509 afgedragen aan het weeshuis. De spinbaan bleef tot 1718 gehandhaafd. Vrijwel gelijktijdig met het einde van de spinbaan kwam, vermoedelijk door een daling van het aantal wezen, een einde aan het bestaan van het weeshuis. Verteller In zijn uiterst fraai vormgegeven boekje blijkt Aat Wit een meesterlijk verteller, die een juiste balans heeft gevonden tussen min of meer saaie statistische gegevens en een menselijke benadering van de lotgevallen van diverse weeskinderen. Vooral het hoofdstuk over weesjongens als zeevarenden bij de Oost Indische Compagnie en Jacob Stam, die zich in de stuurmanskunst bij de zeevaart wilde bekwamen, zijn hiervan sprekende voorbeelden. Ook wijdt de auteur ruime aandacht aan een nevenfunctie van de Wezenadministratie. Immers in het reglement staat vermeld: Indien de staat van bezittingen een bedrag aantoont van honderdduizend gulden of meer, dan mogen de weesmeesters de batige saldo 's andere instellingen van weldadigheid of andere en nuttige en openbare lichamen zo nodig financieel steunen. Door een uitgekiend financieel beheer wist de Wezenadministratie in de 19e eeuw haar vermogen uit te bouwen. Hiervan profiteerden veel verenigingen en instanties. Al in 1873 werd de nieuwbouw van de naaischool aan de Dorpsstraat begunstigd met 5000. Maar ook Het Witte Kruis, fanfarekorps Exelsior bij de oprichting in 1896, de aanleg van -4- 'Bulloper' in Nieuwe Niedorp, een functie waarvoor oudere bewoners van het weeshuis soms werden aangewezen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 5