De betonfabriek werd in 1908 gebouwd op een perceel weiland dat voordien in eigendom was bij de Nederlands-hervormde kerk van Nieuwe Niedorp. In het gemeentearchief van Oude Niedorp zijn gegevens bewaard gebleven waaruit blijkt dat er in 1909 onder meer regenwaterbakken gemaakt werden en in de periode 1908 - 1917 grafpaaltjes van beton. Het gebouw verdiende voor wat betreft het aanzien in de dorpsbebouwing niet bepaald de schoonheidsprijs. Dit mag overigens niet maatgevend zijn of een gebouw al dan niet op een monumentenlijst geplaatst gaat worden. Vanuit de bevolking bereikte ons overigens geen signalen om het pand te behouden. Het verlenen van de vereiste vergunningen door de gemeente was in een vergevorderd stadium toen het uit contacten met de monumentenafdeling van de provincie duidelijk werd dat men twee jaar geleden voornemens was de betonfabriek een monumentale status te geven. Dit bleek om onduidelijke redenen niet te zijn uitgevoerd. Uit de beschrijving die ik in april jongstleden van de provincie mocht ontvangen blijkt kort samengevat het volgende: 'De betonfabriek is van architectonische- en historische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van industriële bouwkunst uit het begin van de twintigste eeuw en als vroeg en zeldzaam voorbeeld van de toepassing van gewapend beton op het platteland van Noord-Holland'. In overleg tussen de provincie, eigenaar en gemeente is nog de mogelijkheid onderzocht om het gebouw naar een andere locatie te verplaatsen. Deze optie kon echter om financiële reden geen doorgang vinden. Om met de woorden van de verantwoordelijk provinciaal ambtenaar te eindigen: 'We hebben ons best gedaan om het gebouw te behouden maar het mocht echter niet meer baten'. 500 jaar Weesmeesters in Nieuwe Niedorp In aanwezigheid van ruim honderd genodigden herdacht het bestuur van de Wezenadministratie tijdens een feestelijke en gezellige bijeenkomst op 13 december 1997 in de 'Prins Maurits' het 500-jarig bestaan van haar instelling. Enkele personen voerden het woord waaronder een voormalig weeskind van de administratie te weten mevrouw T. Langedijk-Bakker uit Noord-Scharwoude. Aan alle aanwezigen werd door de weesmeesters de 65 bladzijden tellende en met foto's verluchtigde historische beschrijving van 500 jaar weeskinderen en weesmeesters ter herinnering aangeboden. Een behoorlijk aantal exemplaren van dit boekje mag de stichting Historisch Niedorp verkopen waarbij de gehele opbrengst ten goede komt aan onze stichting. Uiteraard zijn wij de weesmeesters dankbaar voor deze geste. Het boekje is voor de prijs van 17,50 verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Julius, Dorpsstraat 103-105 te Nieuwe Niedorp. Mocht boekhandel Julius gesloten zijn dan is het boekje eveneens te bekomen bij Aat Wit, Dorpsstraat 205 te Nieuwe Niedorp. Op dit laatste adres kan men, behalve -2-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 3