-29- suggereert, dat de waarde van zo'n zeven hectare geboomte eigenlijk niet veel be tekende. De verkoop van hout regelde men vast niet zelf. Daar had men ter plekke z'n mannetjes voor. Het is ook nog niet helemaal duidelijk of het bos tot 1815 in het bezit van de familie is gebleven. In dat jaar gaat het in elk geval in vreemde handen over. Het is heel goed mogelijk, dat Joachiem Veenhuizen uiteindelijk de laatste eigenaar is geweest. De dood van zijn schoonzuster Margaretha Hanedoes in 1813, de laatste nakomeling van Isaac met zijn familienaam, was wellicht een extra reden voor de verkoop. Een veiling in 'Het Bonte Paard'. Op 12 februari 1815 wordt het bos geveild. Dan wordt door een notaris uit Medemblik 'een houtbosch, met desselfs houtgewas, genaamd Hanedoes, gelegen onder de bedrijve van Nieuwe Niedorp aan de Langereis, belent Dirk Luit ten oosten en mevrouw Geertje Koeman ten westen in twee partijen geveild, bevattende het eerste perceel de akkers bij de Wijsend en uitmakende het voorbosch, groot stootvoets vier morgen 440 roeden coggemaats en het tweede perceel de Lange Akker met het agter- bosch, groot stootvoets 3 morgen 210 roeden coggemaats.' (O.N. 3917) Hierbij wordt nog 'geconditioneerd' dat het agterste perceel een vrij pad, overgang, reed en dreef over het voorste zal hebben, tot aan de Langereisdijk. Wijsend is hier de oude bekende naam voor de Langereis, dat is de meesten wel be kend. Stootvoets (voetstoots) betekent letterlijk: zoals men het voor de voeten aantreft. De nieuwe Unjerweg bij de Langereis. Links van de weg lag het Voorbosch van Hanedoes. In de verte de later ontstane buurtschap, met ergens daarachter De Lange Akker met 't Achterbosch.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 30