Mededelingen van het bestuur, door voorzitter Aat Wit. Inventarisatie van cultureel en/of historisch waardevolle gebouwen in de gemeente Niedorp. In het infoblad van november 1997 heeft u kunnen lezen dat 'Historisch Niedorp' met instemming van de gemeentelijke monumentencommissie voornemens was een informatiebijeenkomst te beleggen. Er zou dan uitleg worden gegeven over het monumentenbeleid in de gemeente. Tevens zou geprobeerd worden om tot het samenstellen van een werkgroep te komen. Inmiddels is er overleg geweest met enkele personen die als voldoende deskundig mogen worden aangemerkt om het gebouwenbestand in de gemeente Niedorp te kunnen inventariseren. Het moge duidelijk zijn dat de geplande bijeenkomst thans niet meer noodzakelijk is. Hoewel er in onze gemeente meer dan 4200 gebouwen aanwezig zijn betekent dit niet dat die allemaal geïnventariseerd en gefotografeerd gaan worden. In principe komen alleen de panden in aanmerking die vóór 1946 zijn gebouwd. De gebouwen moeten daarbij aan een aantal criteria voldoen zoals bijvoorbeeld de historische waarde, gaafheid in hoofdvorm, beeldbepalendheid. De uiteindelijke selectie zal dan ook een betrekkelijk gering percentage van het totale gebouwenbestand betreffen. Als eerste woonkern is begin mei Oude Niedorp ter hand genomen. Onze inschatting is dat de inventarisatie van alle woonkernen inclusief het buitengebied drie a vier jaar in beslag zal nemen. Het ligt in de bedoeling om daarna de beschrijving van geselecteerde gebouwen te overhandigen aan de monumentencommissie. Het is vervolgens aan deze commissie om de lijst van geselecteerde panden vergezeld van een advies aan het college en de gemeenteraad aan te bieden ter verdere afhandeling. De werkgroep die de panden gaat inventariseren is als volgt samengesteld: 1. Jan Eichhorn, Kreil 12 te Barsingerhorn. 2. Klaas Kuipers, Spreeuwenlaan 75 te Schagen. 3. Karei Roel, Weereweg 14 te Lutjewinkel. 4. Aat Wit, Dorpsstraat 205 te Nieuwe Niedorp. De drie eerstgenoemden beschikken vanwege hun opleiding en reeds eerder uitgevoerde inventarisaties in andere gemeenten over de nodige ervaring en deskundigheid om dit werk te kunnen uitvoeren. Nummer vier is aan de werkgroep toegevoegd vanwege zijn historische kennis van de gemeente en voor het fotograferen van de objecten. Betonfabriek 'De Hoop' in Nieuwe Niedorp. Bij een groot deel van onze donateurs zal het inmiddels bekend zijn dat de voormalige betonfabriek 'De Hoop' inclusief het bijbehorende terrein verkocht is. Als u dit leest is vrijwel zeker het 90 jaar oude gebouw staande op de hoek Dorpsstraat Vijverweg afgebroken om plaats te maken voor een particuliere woning. Het ligt in de bedoeling dat het open terrein ten oosten van het te bouwen pand onbebouwd zal blijven. -1-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 2