-27- We weten het vandaag de dag zeker: het Hanedoes was eertijds een echt bos, met hier en daar waarschijnlijk mooi opgaand geboomte en een oppervlakte van zo'n acht morgen ofwel een kleine zeven hectare. En dat bos was daar bepaald niet uniek, want er lagen er meer in de directe omgeving. Het Bosch van Hanedoes. In het Unjer, zoals de uiterste zuidhoek van de gemeente Nieuwe Niedorp genoemd werd hadden grondbezitters al heel lang geleden de buik vol van het welig tierende en onuitroeibare heennoes dat ook nu nog als 'akkerpest' bekend staat. Met zette daarom de natte landerijen om in bospercelen. Althans dat stel ik me zo voor. De naam Unjer (het Westfriese woord voor heennoes) bleef nog eeuwenlang bestaan en mis schien wel met recht. Bossen brachten allicht meer op dan slechte landerijen. 't Gewone hakhout was in vroeger eeuwen absoluut onmisbaar als brandstof en niet iedereen had de beschikking over een eigen bosje. Essenhout kon als geriefhout voor allerlei doeleinden ge bruikt worden. Tot de stelen van het gereedschap aan toe. Van wilgenhout werden o.a. klompen gemaakt en van de wilgen tenen, die 'tienen' genoemd werden, hoepels, manden en andere vlechtwerken. Het Bosch van Hanedoes heeft de Langereis lange tijd gesierd zoals we zullen zien, waarschijnlijk langer dan een eeuw. 3 Uit 1741 hebben we een z.g. quijtscheldingsbrief, een oud woord voor verkoopakte, waarin de familie Van der Beets aan Isaac Hanedoes, predikant tot Egmond aan de Hoef, de geregte helft in een Elssen, Esschen en Willigen houtbos en tiendebosje verkoopt, gelegen aan de Langerijs, belent Pieter Koeman ten Westen. De geregte helft, want de 'wederhelft' kwam aan zijn echtgenote Margarethe van Oudensteijn. Dit is allemaal te vinden onder Oud recht Nieuwe Niedorp Nr. 5705, Transporten en Hypotheken, folio 1-34, mapje 416, om eens heel precies te zijn.) Gezeten families. Beide families behoorden duidelijk tot de aanzienlijke burgerij: Cornelis van der Beets was oud-schepen Jacob was capiteijn in 't regiment van de Heer Collonel van Berchem, Leonard secretaris der stede Nieurop en in deze functie opsteller van de verkoopakte, Jan secretaris van Barsingerhorn-Colhom, Pieter van Zijbecarspel en Benningbroek. Al met al een hele groep notabelen. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken om de naam Jan van der Beets zo'n twintigtal jaren later als notaris van Nieuwe Niedorp aan te treffen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 28