Jacob Reijersz Cornelis Dircksz Keesoom Louris Dircksz Roos Jan Dircksz Klijnjan Louris Cornelisz Tol Maarten Cornelisz Borst Op den 7. April 1789 nog in 's lands dienste getrocken ende aangenomen de hierboven gemelde Dirck Pietersz Kool Sijmon Cornelisz Buijsman Jacob Jansz Speek Hier mede sullen wij U edele verzoek voldaan agten en blijven In Barsingerhorn de 8 april 1689 Uwe goede vrunden Schepenen en Regeerrders der stede Barsingerhorn Jan Nierop Maar liefst achttien Kolhorner schippers werden met hun schepen zonder pardon toegevoegd aan de Hollandse vloot. Voor zo'n klein zeedorp als Kolhorn was dat een behoorlijk aantal. Hieruit blijkt ook weer eens hoe belangrijk Kolhorn in de 17e en 18e eeuw als havenplaats geweest moet zijn. Het is niet onmogelijk dat de Kolhorner ligters in aantal die van Wieringen nog wel overtroffen zullen hebben. De ligters uit Kolhorn hadden veel werk op de Texelse rede, waar volgeladen schepen van de West en Oost Indische Compagnie met verlangen op de Kolhorner zeebonken lagen te wachten. Eenmaal verlost van een deel van de kostbare lading, overgenomen door de ligters, ook wel wijdschepen genoemd, konden de koopvaarders doorzeilen naar Amsterdam. -21-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 22