'huisknecht' Hans. Volgens zeggen een onderduiker. Voorin woonde toen de familie Bijlsma uit Den Helder. Net als zoveel mensen waren ze getroffen door de evacuatie van een deel van de bewoners van die stad. Er kwamen er meer in ons dorp en naaste omgeving terecht. De komst van deze mensen leidde onder andere tot de oprichting van Niedorps Amusementsorkest, 't N.A.O. verschafte ons veel plezier. Van voorjaar 1959 tot zomer 1961 woonden wij voorin de pastorie en achterin eerst de fam. Keulen, later Nel en Siets Heemsbergen. Het kleine huis daarnaast was het huis van Maarten Olie, waarover elders meer. Vervolgens het huis met de schoenmakerswerkplaats van Henk Dekker. Het tweede huis van links over het water werd bewoond door de familie Bood, waar Greet veel kwam en door Aaltjebuur, waar ik nogal eens te vinden was. Onder andere zaterdags om er 'broeder' te eten. Het volgende huis, met het puntje, was dat van Willem en Piet de Heer, de twee timmerlieden, meestal aangeduid als Kwik en Kwak. Veel dorpelingen hadden vroeger een bijnaam, waarvan je je soms kon afvragen waar die vandaan kwam. Ze leken soms heel ongerijmd. Wie ze verzonnen hadden was vaak niet te achterhalen. wordt vervolgd. 11 -18-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 19