6 In de 17e eeuw was de familie Winkel een bekend geslacht van zeevarenden. Floris Gerritsz. Winkel, in 1678 geboren in Winkel, 'boerde' tijdens zijn leven niet slecht. Hij begon zijn carrière op 25- jarige leeftijd als stuurman bij Cornelis Koorn van Winkel. Later was hij zelf schipper o.a. op de Sint Catharina en op de Sint Pieter. In september 17 03 hadden ze met de Sint Pieter lading ingenomen te Elsenvos (Helsinki): houtwaren, vislast, teer enz. Vervolgens voeren ze naar de Sont om in konvooi Noorwegen aan te lopen. Ze werden daar nogal opgehouden; pas op 21 november 1703 zijn ze weer 'voor 't gat van het Vlie'. Wel komen ze vast te zitten op de Rosijnenplaatmaar komen met behoud van lading in Amsterdam aan. In 1709 is Floris Winkel zelf schipper op d'Juffr. Cornelia. De bemanning bestond uit: Cornelis Jansz. Ligter van Ilpendam, 41 jr., stuurman; Claes Willemsz. van Landsmeer, 40 jr.timmer man; Jacob Blom van Hamburg, 59 jr.timmerman; Claes Arents van Hamburg, 27 jr.bootsgezel; Jurian Poulesse van Carlscrona, 46 jr., bootsgezel; Cornelis Andrese van Vleckereu, 25 jr. bootsgezel en Rynier Enol van de Luckstad, 30 jr., bootsgezel. Ze leggen een verklaring af over de lading wijn, brandewijn, pruymen en lijnsaet, welke ze hadden ingenomen te Bordeaux in 1709, want tijdens de reis had de landing behoorlijk geleden door storm en overslaande golven. Floris Gerritsz. Winkel vergaarde met de scheepvaart naar Frank rijk, Spanje, Portugal en de Oostzeelanden een behoorlijk for tuin Hij kocht heel wat woningen en landerijen in en om Winkel. Zelf vervult hij in de Stede Winkel op latere leeftijd tien jaar lang de functie van schepen en president-schepen van Winkel. Fluiten en Fregatten. Schippers verdienden meestal een aardig centje. Grootschipper Cornelis Jansz. Gouwen geeft bijvoorbeeld in 1768 vijfhonderd gulden aan de Winkeler Kerk. Het geld was be stemd voor reparaties aan de bouwvallige pastorie. Uit de 18e eeuw zijn nog meer schippers uit Winkel bekend. Zo voer Claas Jacobsz. Moeijer met de Nieuwe Galeijeen fregat van 103 lasten en een bemanning van 3 8 koppen op Portugal. Een last was 2000 kilo. Cornelis Pietersz. Koorn maakte reizen met de fluitschepen Sint Pieter en de Prins Frederik Hendrik.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 7