60 4 Vijfhonderd ~iaar Weesmeesters in Nieuwe Niedorp. Het zal bij velen van onze donateurs bekend zijn dat er in Nieuwe Niedorp een zogenaamde Wezenadministratie aanwezig is. Deze instelling bekommerde zich in het verleden om het lot van de weeskinderen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden de werkzaamheden, als gevolg van veranderde omstandigheden, verlegd naar de financiële ondersteuning van verenigingen of instellin gen in Nieuwe Niedorp. De Weesmeesters willen niet zonder meer aan het vijfhonderdjarig bestaan voorbij gaan en zijn voornemens om op 13 dec. a.s. een receptie te houden. Hiervoor zullen bestuurders van verenigin gen, instellingen en dergelijke worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zal een boekwerkje worden gepresenteerd waarin vele wetenswaardigheden uit de historie van deze eerbied waardige instelling worden beschreven. De beschrijving en samenstelling van het 65 bladzijden tellende boekwerkje is verzorgd door ondergetekende. Voor geïnteresseerden zal het na 13 december a.s. te koop zijn bij de Stichting Historisch Niedorp. De verkoopsprijs zal onge veer f 17,50 bedragen. De Weesmeesters zijn voornemens om ter gelegenheid van het jubi leum de gemeenschap van Nieuwe Niedorp een cadeau aan te bieden ten nutte en verfraaiing van het dorp. Een cadeau overigens waaraan Historisch Niedorp ook een finan ciële bijdrage zal verlenen. Aat Wit (voorzitter) Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. Wit JKeuken C. Wiedijk M. Aalbregtse J. Kuiper-Wetsteen J. Smit Telefoon secretariaat penningm. voorz voorz. Dorpsstre secr. Zwagermar penningm. Dorpsstr. Westerweg 14 Terdiekerweg 1 Burg. Kosterstr. 16 1733 AJ N.Niedorp 1733 VN N.Niedorp 1733 AN N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp 16 Winkel 0226 41 1611 0226 41 1246 0226 41 1213 Zowel voor het secretariaat als de verzorging van ons informatie blad wordt er gezocht naar een opvolger van de huidige secretaris Een hartinfarct dwingt hem om wat minder verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 5