2 Tramlijn Wognum-Schagen. Het geeft ons bestuur veel voldoening dat ook twee stel stenen landhoofden van de voormalige tramlijn Wognum-Schagen op de Provinciale monumentenlijst zijn geplaatst. Dit betreft de land hoofden aan de Langereis en aan de Weereweg onder Lutjewinkel. De tramweg over het water van de Langereis was het grootste kunstwerk van de op 30 oktober 1898 geopende tramlijn die tot 1 febr. 1930 als zodanig in gebruik is geweest. De ijzeren trambrug heeft daarna nog on- veer 40 jaar dienst gedaan als overgang voor voetgangers en fietsers In 1984 is de door geroeste brug verwij derd. Historisch Nie- dorp heeft er daarna voor gezorgd dat de overgebleven land hoofden, voor zover noodzakelijk, werden hersteld. In 1985 zijn eveneens de landhoofden van de tramlijn aan de Wee reweg bij Lutjewinkel hersteld. Door het ter plaatse terug brengen van enkele tientallen meters rails, heeft Histo risch Niedorp er in combinatie met de landhoofden een tram lijnmonument van ge maakt De motivatie voor plaatsing op de Prov. monumentenlijst luidt: "De landhoofden zijn van cultuurhistorische waarde als zeldzaam en gaaf bewaard gebleven restant van een laat 19e eeuwse tramweg infrastructuur op het platteland van Noord- Holland.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 3