11 Dirk Biersteker voer als stuurman 'op de coopvaardije1 En ook Pieter Claasz. Schout van de Laagzijde 'vaart bij der zee Dirk Kruijt hield samen met een knecht een kofschip in de vaart op Groningerland. Twee woningen verder aan de Laagzijde, richting de dijk, woonde Jan Florisz. Winkel, ook hij had een kofschip in de vaart op Gro ningen. Schipper op Noorwegen was Jan Cornelisz. Maat. Naast Aaltje van (de) Smokkelkeet woonde de vrouw van Jan Donker met haar vier kinderen. Jan Donker zelf voer 'voor matroos ter zee'. Ook Jan Willemsz. Koomen en Jan van Loijen van de Laagzij en Evert Jacobs van de Limmerschouw hadden zich als 'matroos ter zee' verhuurd. Jacob Jansz. Schram had wel een heel bijzonder beroep, hij voer met een ruijlebuijts schuit' naar de omliggende dorpen. Ruile buiten is ruilhandel. Schram had vermoedelijk allerlei soorten ruilwaar aan boord. Tenslotte kom ik dan nog bij Cornelis Huijbertsz. Wittebol. Wittebol woonde aan de Hoogzijde, ongeveer ter hoogte van het Liefdelaantje. Samen met een knecht had hij een ligterschuijt in de vaart. Ligterschipper Wittebol komen we ook tegen in het al eerder ge publiceerde verhaal over het gestrande schip De jonge Ackerman. Jan Smit okt/97 Geraadpleegde literatuur: Informatieblad nr. 26 van de Stichting Historisch Niedorp, met het artikel 'Schipbreuk bij Wieringen. -Het vergaan van De Jonge Ackerman'. Mare Hameleers, West-Friesland in Oude Kaarten, blz. 106 Chaerte van Tconcept van de Nyeuwe Haven tot Eertswoude. Jean de Lavarende, Romantische Scheepvaart. Oud Archief Winkel L-2 01. Lijst van huizen en hoofdbewoners in het rechtsgebied van Winkel. P. Bossen, Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud. H. Kollis, Overzicht van een Westfriese familie Winkel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 12