10 Het volgende rijtje vissers woonde op een kluitje bij elkaar vlak bij de zeedijk. Pieter Jansz. Breet was alleen vissersman. Jan Cornelisz. Wit- tebol verdeelde zijn tijd tussen vissen en aangenomen slootwerk. Dirk Willemsz. Camp was weer een echte visser; naast hem woonde de visventer Jan Waterhaalder Jacob Jansz. Ricks was visser en visjager. Als leek zou je zeggen wat is er nu voor verschil tussen een visser en een visjager. Wel, een visser vist met z'n.netten en fuiken op allerlei vissoorten. Een visjager gaat met schip langs de vissersschepen op zee en probeert al op zee de gevangen vis van de vissers op te kopen. Voor de Zuiderzeevissers had dit als voordeel dat ze niet naar de wal hoefden om hun aan bederf on derhevige waar kwijt te raken. De visjager kocht de vangst en er kon rustig doorgevist worden. Het Westeinde van Winkel omstreeks 1910. Vooraan rechts de afslag naar de Scheidersweg Vlak bij de dijk stond ook de woning van Maijndert Prsz. Pon, deze vissersman viste met een 'quak' op zee. Thijs Dirksz. van der Schilde was ook vissersman. Jan Rutsen 'vischt om te bestaan'. Pieter Jansz. Gouwen is een vissersknecht, evenals Dirk Florisz. Vink. Adriaan Florisz. Vink van de Laagzijde was visser en vogelvanger. In Lutjewinkel stond alleen Jacob Willemsz. Sluijs genoteerd als vissersman Het kleine werk, vooral op de binnenwateren, hebben we nu gehad, maar Winkel had ook nog "echte jongens van de koopvaardij". Jan Rootjes was onderstuurman op een V.0.C.retourschipIn 1742 was hij weer op reis naar Oost-Indië; zijn vrouw woonde met haar twee kinderen aan de Hoogzijde van de Winkeler Dorpsstraat.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 11