9 Waterrijke beroepen. In Winkel zijn we nog meer huishoudens tegengekomen waar het da gelijks brood op het water werd verdiend. Een complete lijst van huizen en hoofdbewoners in Winkel en Lut jewinkel uit 1742 wordt in het oud-archief van Winkel bewaard. Het doornemen van deze lijst levert behoorlijk wat beroepen op, die met water te maken hebben. Aan de Hoogzijde (de z.o.kant van de Dorpsstraat) in Winkel woonde Cornelis Jansz. Swan. Samen met een knecht oefende hij het beroep van marktschipper op Alkmaar uit. Twee huizen verder woonde Klaas Schram, zijn beroep was schuijt- vaarder. De volgende marktschipper aan de Hoogzijde is Pieter Claasz. Oijevaar, hij voer met z'n knecht op Amsterdam. Jan Coster is snipman en biersteker en hij heeft er ook nog een boerderij bij. Misschien had Coster in zijn boerderij een klein cafeetje gemaakt waar de passagiers voor zijn snipschuit alvast een neuswarmertje en een kruidenbittertje konden kopen. Aan de Langereis, dicht bij de 'dikke paal' woonde Jans Abra- hamsz. Swan, marktschipper op Alkmaar. De laatste marktschipper vond ik in Lutjewinkel: Jan van der Oort voer met zijn marktschuit ook op Alkmaar en z'n vrouw had een commenijewinkel, een winkeltje dus waar van alles te koop was Vissers van de binnenwateren die hun netten en fuiken in polder sloten en boezemwateren zetten, waren er ook genoeg. De driesprong Dorpsstraat- Bosstraat. Rechts van de oude iepen ligt nog de Voorsloot. Links zien we nog een stukje van bakkerij Zander Vervolgens het spul van de Koomensde oude boeren plaats en de hoge witge pleisterde woning waarin o.m. burgemeester Jan Koomen woonde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 10