8 Hoe het oorspronkelijk verder ging ter hoogte van die Beytse brug is op de bekende kaarten niet goed te volgen. Maar waarschijnlijk ergens in noordwestelijke richting waar het maaiveld steeds lager lag. De brugnaam gaf vermoedelijk niet aan dat de beek er zelf onder door stroomde, dat zou wel erg vreemd zijn, maar sloeg denkelijk op de naam van het aanpalende gebied: de Beetsen. (Wellicht hoorde hier ook het stuk bij tussen de Westerweg en de Oosterweg, dat ligt eigenlijk een beetje voor de hand.) Bij de grote verkaveling is helaas vrijwel niets van het interessantste deel bewaard gebleven. In de avonduren, bij laag strijklicht, meen ik noordwestelijk van de Kolonie, een licht reliëf, een zekere oneffenheid te bespeuren, een spoor van verzakking, kortom de plaats van een verdwe nen beek. Toch een gemiste kans? 't Wordt donker, we gaan maar eens naar huis. Jan Keuken Dit mooie bochtige deel van de Westerweg aan de Beesen is gelukkig enigszins behouden gebleven. Noot Om mogelijke misverstanden te voorkomen: Alle oude indelingen van cultuurgronden worden gewoonlijk verkavelingen genoemd, zo spreekt men bijv, van blokverka velingen of strokenverkavelingen, maar met dè verkaveling wordt de landinrichting uit de zeventiger jaren bedoeld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 9