Familie Klare en later De Waard, hielden in deze schuren zo'n 3000 legkippen voor eierproductie De schutsluis met naaste omgeving. Bij het kruispunt Dorpsstraat-Oosterweg bevindt zich een schutsluis uit 1684. Voordien was er ook al een sluis, maar die lag meer westelijk ter hoogte van de voetbrug over de "Voorsloot" tegenover het pand Dorpsstraat 103. De sluis die in het verleden noodzakelijk was voor de scheep vaart diende ter overbrugging van het verschil in waterhoogte tussen het water van de Oosterpolder en dat in de "Voorsloot" In vroegere jaren moest het scheepvaartverkeer naar en van Winkel van de sluis gebruik maken. De toen niet al te grote schepen voeren via het vaarwater "De Veert" naar de "Voor sloot" langs de Dorpsstraat in Winkel. Daar kon de lading zoals onder andere zand, grind, stenen en brandstof gelost worden Het schutten van de schepen gebeurde tegen betaling van sluis gelden. Het werd vele jaren door de in de nabijheid wonende smid gedaan. Over de sluis lag een vaste brug die een meter hoger lag dan de sluismuren. Dit was gedaan opdat ook schepen met een deklast de sluis konden passeren. Gaandeweg verloor de schutsluis zijn betekenis voor de scheep vaart. Het Hoogheemraadschap ging er in 1938 toe over de hou ten brug te vervangen door een vaste betonnen brug die toen tevens lager kwam te liggen. Omdat de sluisdeuren te veel lek water doorlieten, werden die in 1959 vervangen door een beton nen keerdam met ijzeren schuif voor water door laat In 1979 verkeerde de sluis in een dusdanig slechte staat van onderhoud, dat de gemeente Niedorp het voornemen koesterde om de sluis af te breken en te dempen. Onder aandrang en inzet van een opgerichte werkgroep tot behoud van de schutsluis, kwam men tot andere gedachten. De sluis, die overigens een rijksmonument is, werd in de jaren 1980-1981 gerestaureerd en voorzien van vier nieuwe sluisdeu ren. De werkgroep die een belangrijke rol in de restauratie van de sluis had gespeeld besloot in 1982 tot oprichting van de stichting "Historisch Niedorp". Café "Prins Maurits". Tegenover de schutsluis stonden al vele jaren, gescheiden door een smalle steeg, café "Prins Maurits" en het gemeente huis naast elkaar. In de nacht van 12 op 13 september 1973 brak er brand uit in het café met als gevolg dat het tot de grond toe afbrandde. Het gemeentehuis werd gedeeltelijk ver woest en liep veel brand- en waterschade op. De gemeentesecretarie werd tot de opening van het nieuwe ge meentehuis aan De Meet in 1976, tijdelijk in de leegstaande oude Mavo-school aan de Bosstraat in Winkel ondergebracht. Het voormalige gemeentehuis kon worden hersteld en werd in gericht tot café. Op de plaats waar De Prins Maurits had ge staan verrees een grotere nieuwe zaal annex kolfbaan. Het geheel werd ondergebracht in de stichting Dorpshuis Nieuwe Niedorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 8