de polders moeilijkheden veroorzaakte vanwege de verdwijnende veenlaag. Tot 1634 werd het overtollige water van de Ooster polder uitgemalen door twee watermolens bij Lutjewinkel. Dit bleek op den duur voor het gebied onder Nieuwe Niedorp en de Langereis niet toereikend te zijn. In 1634 viel het besluit om ook aan de Oosterweg een molen te bouwen. In de nacht van 18 op 19 februari 1854 werd de molen tijdens een hevig onweer door de bliksem getroffen waarbij deze in vlammen opging. Er werd een nieuwe molen gebouwd; die kreeg in plaats van een scheprad een vijzel voor het op malen van het polderwater. Als regel waren de molenaars plichtsgetrouw en begaan met hun werk. Een langdurig dienstverband met de pol der was geen uitzondering. Op de molen aan de Oosterweg trad Jan Ott in 1900 als molenaar in dienst. Na 50 jaar nam hij op 1 mei 1950 afscheid van de polder. In 1951/1952 werd er bij de molen een electrisch hulpgemaal geplaatst. De molen is intussen tot rijksmonument verklaard, terwijl de huidige bewoner de molen op gezette tijden nog in werking stelt. Korenmolen aan de Oosterweg. Al van oudsher stond er ook een meelmolen aan de Oosterweg, op de plek waar kort voor 1990 de woning Oosterweg 2 is ge bouwd. Voorheen had vrijwel ieder dorp een meelmolen voor het malen van graan ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Er werd eveneens gerst en dergelijke tot veevoer vermalen. In 1§84 verbrandde de meelmolen en werd er een andere vanuit de Zaanstreek naar Nieuwe Niedorp overgebracht. Dit was een stellingmolen die stond op een ongeveer vier meter hoge onder bouw van steen. Aan de bovenkant van deze onderbouw was rond de molen een stelling of omloop gebouwd. De straatnamen De Molen en De Omloop zijn hierbij tevens duide- lijk gemaakt. De meelmolen was in 1922 overbodig geworden en kon worden af gebroken. De stenen onderbouw kon blijven staan en is pas om streeks 1985 afgebroken. Trambaan De huidige Trambaan tussen de Nieuwe Niedorperweg en Winkel is in 1977 aangelegd op gedeeltelijk het oude baanprofiel van de vroegere stoomtram Wognum-Schagen Deze tramlijn voor passagiers en goederenvervoer werd in 1898 geopend. Als gevolg van het opkomend gemotoriseerd busvervoer en vrachtverkeer, moest de tramlijn op 31 januari 1930 worden opgeheven. Op het gedeelte trambaan tussen de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp en de Nieuwe Niedorperweg, werd door de ge meente in 1951 een wandelpad en beplanting aangelegd. De voormalige trambaan richting Winkel, werd in 1955 door die gemeente aangekocht en ingericht als wandelpad. Gasfabriek Voor gezamenlijke rekening van de gemeenten Nieuwe Niedorp en Winkel is in 1913 aan het Hoefje een gasfabriek met direc teurswoning en kantoor alsmede een gasfitterswoning gebouwd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 6