- 4 - Oosterweg (nr. 2) Deze weg is oorspronkelijk aangelegd als kade voor de water kering van de "Boomersloot" en vormde de westelijke grens van de Oosterpolder Aanvankelijk was de Oosterweg een smal dijkje dat in 1878 werd verbreed. De wilgen langs deze weg zijn van oorsprong bijna 100 jaar oud. Ze werden namelijk bij wijze van proef in de herfst van het jaar 1900 geplant. Dat ze er nu nog staan is te danken aan de be moeiingen van Historisch Niedorp. Aan de westzijde van de Oosterweg liep voorheen een breed vaar water dat in verbinding stond met de "Voorsloot" langs de Dorpsstraat. Dit water met de naam "Boomersloot" volgde de Oos terweg tot aan de Wateringskant. Met de aanleg van het kanaal veranderde de situatie. De "Boomersloot" is tijdens de ruilver kaveling in 1973 gedempt. Watermolen aan de Oosterweg. Uiteindelijk diende de oplossing zich aan, de sloot kon in het kader van de ruilverkaveling in 1974 worden gedempt. Het gaf nog wel enige weerstand bij de bevolking, maar dat mocht niet meer baten. Men had er in feite naar toe geleefd. Een voordeel was dat gelijktijdig met het dempen, het noodzakelijke riool er in gelegd kon worden. 1. Dorpsstraat Nieuwe Niedorp 2Oosterweg 3. Nieuwe Niedorperweg en gemeentehuis 5. Waterloop 'De Veert' 6. Winkelcentrum 4. Kanaal Kolhorn- Oudkarspel In het voorgaande is al opgemerkt dat de waterbeheersing van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 5