- 30 - 16 Boeken voor mensen die geinteresseerd zijn in onze Hollandse of regionale geschiedenis. Uitgever ij Matrijs vraagt ons wat reclame te maken voor het boek Wi Florens'. Dat gaat noch over Florence noch over florijnen, maar over de bekende Hollandse graaf Floris V en zijn tijd. Ergens in dit blad kwam U hem al tegen. Het is ontegenzeglijk een prachtig boek geworden en het ligt in de boekhandel. Uitgever ij 'de Coogh' uit Bergen vraagt aandacht voor een fraai uit te geven werk over de Heren van Brederode, die vanuit hun beroemde burcht in Santpoort grote invloed hadden in onze con treien. Het aantal voor intekenaar s zal bepalend zijn of het dik ke boek van zo'n 800 pagina's er ook werkelijk zal komen. Men kan bellen naar 072-5897130 (of vragen naar de folder bij de secretaris) Betrekkelijk goedkoop zijn op 't ogenblik enkele werken die bij De Slegte te vinden zijn o.a. in A'dam en Haarlem) en handelen over onze omgeving. In de eerste plaats moet genoemd worden 'Een eeuw schipperen' van Herman Lambooy. Er staan veel mooie illu straties in die te maken hebben met het water. Een heel aardig sinterklaascadeau. Verder 'Van Rentersluze tot strijkmolen' door Jan Beenakker, een tamelijk wetenschappelijke maar toch goed leesbare studie over onze vroegere afwateringsperikelen. Geïllustreerd met o.a. veel kaartjes. Aat Wit heeft elders in deze uitgave zijn werk al genoemd. Tenslotte heeft Jan Smit ongetwijfeld nog wel wat boeken en boek jes van eigen hand. Jan woont Burg. Kosterstr. 16 in Winkel en heeft telefoon Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. J. C. M. J. J. Wit voorzitter Dorpsstraat 205 Keuken secretaris Zwagermanstr2 Wiedijk penningmeester Dorpsstraat 60 Aalbregtse Westerweg 14 Kuiper-Wetsteen Smit Terdiekerweg 1 Burg. Kosterstr. 1733 VN 1733 AN N.Niedorp N.Niedorp NNiedorp N.Niedorp N.Niedorp Winkel Telefoon secretariaat penningmeester 0226 41 1611 0226 41 1246

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 31