- 28 - Ook verkocht Hark vele land- en tuinbouwmachinesHet type maaimachine dat thans nog voor het bedrijf staat opgesteld werd in die tijd veel verkocht. Er was zo veel werk, dat hij op het gebied van elektra een tijdlang heeft samengewerkt met Klaas Leguit uit Winkel. Er zijn door hen heel wat aansluitingen in de Groetpolder, Winkel en Nieuwe Niedorp gemaakt. Ook Hark was wijd en zijd bekend als hoefsmid, niet alleen thuis, maar ook tijdens paardenkoersenOok werd hij nogal eens als ad viseur meegevraagd als er een nieuw paard aangekocht moest wor den In de oorlog kocht hij veel oude autobanden op en maakte daarvan massieve banden voor fietsen, de zogenaamde antiplofbandenVan heinde en ver kwamen mensen om hun fiets bij Hark te laten repa reren. Het ging goed met de zaak, maar na de oorlog sloeg de fiscus met z'n vermogensaanwasbelasting een grote bres in het vergaarde kapitaal. Bovendien was ons land in die tijd bezig uit het dal omhoog te krabbelen en waren de verdiensten maar zeer matig. Dan werden er uit dit huwelijk vijf kinderen geboren, waardoor Hark en zijn vrouw Aafje Wilms de touwtjes ternauwernood aan elkaar konden knopen. Toch wist Hark de zaak draaiende te houden en legde hij de basis voor zijn zonen Gerrit en Piet, met wie hij in '68 een vennoot schap onder firma begon. Hij was intussen al bijna 70 jaar oud, maar was nog dagelijks in de werkplaats te vinden en stond z'n jongens met raad en daad bij. In die tijd waren vele smeder ij en uit de omtrek verdwenen of om geschakeld op andere werkzaamheden, zoals Lakeman en Vermeulen te Nieuwe Niedorp, Ens van het Verlaat, Louw uit Aartswoud, De Vries uit Nieuwe Niedorp die waterleidingswerk ging doen en Groenewoud uit Winkel die in auto's doorging. Een nieuwe moderne werkplaats verrees op de plek van de oude s m e d e r ij Alle werkzaamheden die zich aandienden werden aangepakt. In de beginperiode leenden Piet en Gerrit zich veel uit aan diverse bedrijven in de buurt. Jammer genoeg hield Gerrit het al gauw voor gezien en begin 1970 scheidden de wegen. Vader Hark en Piet zetten samen de firma voort en Gerrit vestigde zich in Dirkshorn. Er werden speciale metaalbewerkingsmachines aangeschaft waardoor er ook speciaal laswerk in r.v.st.aluminium en koper kon wor den gedaan. De laatste jaren van zijn leven was Hark heel actief en genoot er erg van. In '72 begon de ruilverkaveling in de Niedorper Kogge. Er moest veel grond worden verzet en nieuwe sloten gegraven. Alle grond- karren en tractoren die kapot raakten werden door ons gerepa reerd Vader overleed in 1974. Piet ging als eenmansbedrijf verder. Zijn vrouw Jo Compas werd steeds meer in het bedrijf geinteresseerd en volgde in Gouda twee jaar lang de opleiding tot gas- en water- technisch installateur. Dat haalde toen de krant. Daarna volgde de studie voor centrale verwarmer en loodgieter, zodat ze de vragen van mensen zelf kon beantwoorden. Later ging ze ook zelf op pad om storingen op te lossen en onderhoud aan toestellen te verrichten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 29