- 24 - IJscolven was nogal eens de winterse te genhanger van het zomerse caetsen Uit sommige keuren valt af te leiden, dat niet alle stokken metalen onderstukken hadden, want men heeft het dan speciaal over 'colven die vooren verloot of verysert syn'Het ligt voor de hand dat juist laatstgenoemde met nadruk naar ter reinen buiten de vest verwezen werden. Eigenlijk gebeurde er iets vergel ij kbaars met het kaatsen dat lange tijd gewoon met de hand werd beoefend, maar door het gebruik van een racket sneller en gevaarlijker werd. Eigen banen werden dan noodzakelijk en in feite deed men aan tennis. De merkwaardige telling 15-30-45-60 is nog gedeelte lijk her kenbaar en waarschijnlijk terug te voeren op een oude indeling in 'speelkwartieren'. Het manmoedig met blote handen blijven spelen behoorde vroeger nogal eens tot het machogedrag, stoerdoenerij die nu eenmaal van alle t ij den is. Er bestonden overigens nog andere balspelen als kegelen, beu gelen, kloten en klossen waarbij het om verschillende werp- sporten ging. Het colfspel nader bekeken. Malie was oorspronkelijk een Frans colfspel waarbij een soort hamer werd gebruikt, maar de maliebanen leenden zich heel goed voor het Hollandse colfspel. Er zijn in de grond van de Utrechtse Maliebaan loden kolfsloffen opgegraven. Loden colfsloffen, begin 16e eeuw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 25