- 20 - Zo zelfs, dat een enkeling als Van Balen Blanken, huisarts te Spanbroek, zich geroepen voelde als redder op te treden door onder meer in 1885 de Nederlandse Kolfbond op te rich ten. Voor de Nieuwe Niedorpers kwam die bond misschien ook wel als geroepen. Hun eigen vereniging was nog maar enkele jaren oud en het dorp beschikte in die tijd nog over drie banen, maar hoevelen daarvan gebruik maakten is onduidelijk. Er was er één in De Prins Maurits, één in De Roode Eenhoorn en nog één er tussenin achter café De Kroon schuin tegenover de huidige speeltuin. Het café is later overgenomen door J. Blokker die er een levensmiddelenzaak in vestigde. Aan de notweg die vroeger o.a. naar de kaasfabriek leidde lag de baan ergens aan de rechterkant. Er ligt nu een tuin waarin men nog eens naar overblijfselen zou kunnen spitten van zo'n eeuw geleden. Het is daar nu natuurlijk veel te vroeg voor. Je behoort nog minstens honderd jaar te wachten om je archeologisch werk een beetje serieus te nemen. Maar misschien is er dan echt niets meer te vinden. De baan in De Eenhoorn heeft vele jaren liggen slapen onder de vloer van de zaal en is nu definitief verleden tijd. De toekomst Volgend jaar is De Maurits aan de beurt voor de Nationale Kampioenschappen! De vereniging Over de Helft-S.O.S. gaat dan zijn 114e jaar in en heeft intussen al aardig wat kampi oenschappen meegemaakt. Nieuwe ffiedorp De oude Dorpsstraat met het eigen winkelcentrum op de traditionele plaats, het hart van het dorp. Links het voormalige café De Kroon uit 1860, later omgezet in een kruidenierswinkel en kapperszaak. Daarnaast een slagerij en nog een kruidenierswinkel. Iets verder een smederij en helemaal rechts een manufacturenzaak, een bakkerij en nauwelijks zichtbaar, het eeuwenoude café De Roode Eenhoorn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 21