- 18 - Het aloude kolfspel in De Prins Maurits en waar dat vandaan komt Als de eenzame vreemdeling op maandag- of donderdagavond in Nieuwe Niedorp verzeild raakt en op zoek naar wat aanspraak en gezelligheid toevallig het Dorpshuis betreedt, aanschouwt hij daar waarschijnlijk tot zijn verrassing een hem totaal on bekend balspel. Een spel dat hem misschien op het eerste ge zicht een heel klein beetje aan hockey doet denken, maar dat in elk geval elk risico op sportblessures ontbeert. Van hard lopen en felle bewegingen blijkt geen sprake. Heel misschien heeft hij vroeger in de grote tuin van zijn groot ouders nog het vrijwel uitgestorven crocket gespeeld en ziet hij een vage gelijkenis. Doch hier geen houten hamers en poor tjes, maar een soort stick met een platmetalen onderstuk en twee opvallend schuine palen. Een associatie met golf of mi nigolf ligt eigenlijk het meest voor de hand, vooral als men te horen krijgt dat het hier om het echte Hollandse kolfspel gaat Een langwerpige mooie vlakke baan van zo'n zeventien meter m-e-t ronde uiteinden lijkt keurig midden in de vloer van de zaal uitgespaard, tot men boven het speelveld nog een opge hesen vloer ontdekt die als een passend deksel met één druk op de knop kan worden neergelaten. Een nogal indrukwekkende accommodatie voor zo'n ontspannende bezigheid waarbij alleen zelfbeheersing, concentratie, een vaste hand en een goed schattend oog van belang schijnen te zijn, imposante spierbun dels van geen enkel. Op maandagavond spelen de vrouwen en op donderdagavond de mannen. Ze hebben hun eigen vereniging. De vrouwen A.W.A. of tewel 'Alt ij d weer Anders' en de mannen 'Over de Helft-S. O.S. Dat laatste is een afkorting voor 'Sajet onze Sport'. Schilderij van Jaap Oudes uit ca. 1900. Kolfbaan in De Prins Maurits met Jacob Kuilman en Piet Haringhuizen. Museum Flehite, Amersfoort.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 19