Stavoren, of eigenlijk niet, want toen Stavoren in 't zicht kwam, keerde de boot om. 't Was een prachtdag! En de laatste keer in 1897 zijn de hoogste klassen naar Artis geweest. Dat gebeurde lang niet alle jaren. De boeren stelden voor zo'n feest paard en rijtuig beschikbaar (soms waren er wel 25 rijtuigen)'t Was een hele optocht. De gelden voor dit alles kwamen van verschillende instellingen in ons dorp. Er werd in die tijd niet met een lijst gelopen bij de gemeentenaren. In later jaren reed ik zelf de kinderen en toen vond ik het ook weer mooi Toen Sieswerda gepensioneerd was, kwamen hij en z'n vrouw vlak naast ons te wonen en we waren beste buren en vrienden, 't Kon verkeren zei Bredero! Al eerder heb ik verteld, dat het tweede jaar, dat wij in Nieuwe Niedorp boerden, 1894 ook niet zo best uitviel. Pas 1895 viel er voldoende regen in de zomer en was de grasgroei goed, er werd voor het eerst voldoende hooi geteeld. Maa.r toen was er weer wat anders. Mijn oudste broer Dirk moest in dienst en broer Louwrens was toen vaders knechtDaar had hij niet veel zin in, want een behoorlijk zakgeld kon er niet overschieten. Toen Dirk weer thuiskwam is Louw als bakkers knecht gaan dienen. Mei 18 97 hadden onze ouders dus twee hulpen, een grote en een kleine. In die eerste zomer molken vader en ik veelal, tenminste 's avonds met elkaar, terwijl Dirk dan aan ander werk kon blijven. Wij molken toen twaalf koeien, vader zeven en ik vijf, maar dat werd al spoedig ieder zes. Vader werd er niet sterker op, maar hij was er toch altijd bijHij marktte zelf de kaas in Alkmaar, in de zomer om de twee of drie weken; in de winter duurde het wel eens zes, zeven weken voor er een stapel bij elkaar was. Met paard en bakwagen ging die reis over Verlaat, de hele Heerhugowaard, Oudorp en dan Alkmaar, 't Was een hele rit, zo'n twintig kilometer en zo nu en dan b.v. in de vakanties mocht ik wel eens mee. Dat was een uitje voor mij. Je zag toen niet veel meer dan je eigen dorp en zo'n reis naar Alkmaar was een waar feest voor me. De Heerhugowaard was toen ook reeds geheel een straatweg, maar nog niet zo'n heel lange tijd hoor. Mijn moeder was er in haar jeugd nog wel langs gegaan, toen het nog een modderweg was. Wat een reis! Het Noordeinde van de Waard was toen nog dun bevolktEen heel verschil bij nu, 70 jaar later, nu het dichter bebouwd is dan het Zuideinde. Er was nog veel bos en je kon wel een kwartier rijden, dat je aan de Westkant steeds bos had en aan de oostkant ook een heel stuk. Wat toch was het geval? De Heerhugowaard had in het noorden en eigenlijk over het geheel een slechte grond, maar in het noorden was dat het ergst. Na de droogmaking is er wel geprobeerd er te boeren en te bouwen, maar later werd er besloten hier maar wilgen en essen hakhout te planten. Bos bracht wel niet veel op, maar het vergde ook niet veel aan onderhoud. Veel van die bossen behoorden toen aan enkele families, die er ook niet vet van werden, want de polderlasten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 13