- 10 - het grootste gedeelte een modderweg, waaraan heel wat land lag. Je kunt dus begrijpen, dat het in het grootste gedeelte van het jaar niet alles was. Maar ja, jongens zien niet zo gauw ergens tegenop en als het niet al te hard regende of waaide, dan vonden wij het wel mooi. Als we thuis kwamen had tante in de regel wel een beker chocolademelk en brood voor ons klaar of een stuk koek. En dat was ook wat! En nu weer terug naar de tijd, dat wij een jaar in N.Niedorp woonden. Toen kwam ik bij de hoofdonderwijzer in de klas en zijn strengheid viel nog al mee, maar hij kon wel heel lelijk doen als de hardkoppen hem niet begrepen. Daar kon hij niet tegen en dan had hij nog iets, wat wij als z'n leerlingen niet erg op prijs stelden. De schooltijden waren van 's morgens negen tot half twaalf en 's middags van half twee tot vier. En nu had hij de gewoonte om iets over elf het gewone werk te beëindigen en ons tot half twaalf te laten schoonschrijven; 10 regels in ons schrift naar een voorbeeld van hem op het bord ten hij gaf het tempo aan. Ie regel, 2e regel, 3e regel enz. Nu was dat allemaal wel zo door hem geregeld maar 9 van de 10 keer, kwam de tijd om te schrijven in het nauw, omdat hij altijd met rekenen en taal te lang in de weer was. Ook alweer, omdat hij het onderwijs, bij iedereen, in het hoofd wilde pompen. Dat gelukte natuurlijk toch niet en dan was hij uit z'n humeur en te laat aan het schrijven toe. En eens barstte de bom! Op een dag, ik zat nog in de eerste klas van hem, toen de torenklok twaalf uur sloeg toen wij de school uitgingen. In het begin van deze eeuw venten met de bakkerskar op 't oostend, vlak bij de tram halte De weg is nog opvallend smal en het uitzicht over de wei landen vrij In de verte pronkt de oude rneelmolen aan de Oosterweg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 11