Hij was met de toestand van ons gezin op de hoogte en hij is het geweest, die vader op het idee bracht, naar N.Niedorp te komen. Daar was overleden, de weduwe van Kees Nierop en die bezat een boerderij met ongeveer 19 1/2 ha land. Zij had vier kinderen, een dochter (gestorven) en 3 zonen. Een van hen, Dirk woonde op de plaats en huurde die van z'n moeder. Maar hij was niet in staat de plaats te kopen en de boerderij met al het land werd publiek verkocht. Bij opbod en afslag, zoals toen de gewoonte was en in z'n geheel werd hij niet gemijnd. Twee stukken land ter grootte van plm 5 hektaren raakten er bij vandaan, daar deze kopers het hielden. Maar ongeveer 14 1/2 ha met de boerderij was in handen van ver schillende strijkgeldhalers en die zaten er mee in hun maag. De plaats was dus na de verkoping weer te koop. Oom Kees en vader er op af en waarachtig, het gelukte om alle hoofden in een zak te krijgen. Er werd een voorlopig koopcontract opge steld, ondertekend door de strijkgeldhalers en vader met twee getuigen zeker wel, want die acte was geldig. Dit was maar goed ook, want de heren hadden later bezwaar. Ze hadden misschien van een ander een beter bod gekregen. Hoe dan ook, ze maakten het oom Kees en vader moeilijk, maar ze hadden geen recht meer en de koop ging door. De nog tamelijk nieuwe plaats, gebouwd in 1860, kostte toen met de ruim 14 ha land f.25.000,--. Ja, het was eigenlijk een koopje, maar het was herfst 1892 of voorjaar 1893, dat deze transactie plaats had en het was een slechte tijd voor de boeren. Het zou nog slechter worden, nog veel slechter. Mijn verhaal over de ellende begint pas. Zo was dus de kogel door de kerk en vader moest zien aan geld te komen, om zes weken na de overdracht te kunnen betalen. U begrijpt wel, dat al wat ik hier over schrijf, later heb gehoord en in mijn geheugen heb bewaard, want een jongen van acht jaar is nog niet in staat dit te verwerken en te ont houden De Nationale Hypotheekbank was genegen f.11700,-- hypotheek te verstrekken a 4%. Om die hypotheek te krijgen moest er geschat worden en een van de schatters was tevens een van de strijk- geldhalers die later berouw hadden en het vader niet gunden. Dit is voor onze familie een oorzaak van veel ellende geworden. Ze schatten hem op f.19500,-- wat wel heel gemeen was, want ze hadden er met elkaar f.25000,-- voor gehad. Hadden zij de plaats op de werkelijke, toenmalige waarde geschat, dan was vader nooit in zulke moeilijke omstandigheden gekomen. Dan was er f.150 0 0,-- hypotheek verstrekt en hadden onze ouders wat meer armslag gehad. Grootvader Zwagerman stak er z'n halve kapitaal in, ongeveer f.8000,-- ook a 4% en dan kon vader nog f.2000,-- lenen van oom Kees Oud (broer van grootmoeder)En het restant moest uit z'n eigen buidel komen. Er moesten nog 5 koeien wezen met wat jongvee, gereedschappen enz. Onder andere werd er een kaas- tobbe aangeschaft. Wij konden in N.Niedorp niet in de fabriek komen, ik denk door tegenwerking van die zelfde mensen. Verder al de benodigdheden voor het bereiden van kaas. Er - 8 - Het levensverhaal van Piet Zwagerman. II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 9