- 5 - Een zogenaamde hekeldorsmachine met paardentredmolen. De Vereeniging toonde vanaf de oprichting zeer veel interes se in de landbouwmechanisatie en organiseerde demonstraties en wedstrijden met o.a. verschillende typen ploegen en graan- machines Ongetwijfeld zal een en ander sterk geinspireerd zijn door de ervaringen in de jonge polder. Het lijkt me zelfs zo, dat zo wel het ontstaan als voortbestaan van De Vereeniging daar ten nauwste mee samenhangen. Uit de Zijper Courant, september 1894 De 'Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier' zal op woensdag 17 October a.s. op de plaats "Welgeleegen" nabij de Kleine Sluis aan de Kerkweg te Anna Paulowna een wedstrijd met kunst meststrooiers houden. De eerste prijs bedraagt fl. 100.- Dit alles na beoordeling door de commissie. (overgenomen uit Polderpraat Ver. Oud Anna Paulowna mrt. 96) Twee culturen. Als men naar de mechanisatie van het oude land van Winkel kijkt in de jaren van de agrarische malaise, valt het op dat het aantal machines als hooischudderspaardenhooiharken en grasmaaiers in totaal iets is afgenomen (WFON '90, N.J. Bakker, blz. 58),maar ook in de akkerbouw is stagnatie merk baar. Toch werd tijdens ploegwedstrijden in 1887 in de Groet polder uitgemaakt dat de tot dusver beste ploeg, de z.g. verbeterde Amerikaanse Arendsploeg het moest afleggen tegen een Duitse Eckert. Het laat zich raden hoe de landbouwers daarop reageerden. Het lijkt erop, dat de toen nog hoge en steile Westfriesedijk twee culturen tamelijk gescheiden hield: Eén vooruitstrevende en zeer zelfbewuste en één wat behouden de en meer dorpse waar de bekende uitspraak gold 'doe maar gewoon dan doen je al gek genog'. Waarschijnlijk heeft het bestaan van talrijke tuinderijen langs de Dorpsstraat in Winkel waaraan de Vereenigingsleden geen boodschap hadden het verschil versterkt. Wellicht ligt hier ook één van de oorzaken van het opvallend grote vergeten..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 6