- 2 - Een sprekende illustratie van de verschillende activiteiten Zo ging dat in 1896. Men wilde nadrukkelijk onder ons blijven. Het laat zich raden dat deze instelling ook zijn weerslag had op het aanknopen en onderhouden van familierelaties.. Bij de oprichting in 1871 zien we de volgende namen: J. Bree- baart Kl.zn. uit Winkel, J. Hulleman uit Twisk, L.J. van Sta veren uit BenningbroekJ. van Gijtenbeek uit Anna Paulowna en N. Loder uit Winkel. De laatstgenoemde zal de Winkelers wel niet veel meer zeggen. De Loderhoeve aan de Westfriesedijk is in de dertiger jaren verbrand. Daar staat nu De Halm. Nicolaas Loder was veertig jaar waarnemend dijkgraaf. Niet iets om lang te onthouden. De andere Winkeler heeft heel wat meer sporen achtergelaten. De Breebaarts J. Breebaart Kl.zn., eigenlijk aannemer van publieke werken en dan met name spoorlijnen, was de eerste voorzitter van de Vereeniging Zijn vader Klaas, afkomstig uit Andijk en ook aannemer, had bij de moeizame inpoldering van Waard en Groet een dusdanig posi tieve indruk gemaakt, dat hij tot de eerste opzichter en ver volgens tot dijkgraaf werd benoemd. Na zijn dood, vele jaren later, werd hij opgevolgd door zijn zoon Jan die intussen de boerderij van vader bestierde. Jan werd een bekende persoon lijkheid Hij zetelde in het hoofdbestuur van de Maatschappij van Landbouw, werd zowel voorzitter van het Nederlandsch Rundveestamboek als van het Nederlandsch Paardenstamboek. Met zijn zoon, die ook weer Klaas werd genoemd, en een schoon zoon uit de bekende Waiboerfamilie voerde hij het beheer over zo'n 360 hectare, vnl. gelegen in de Waard- en Groetpolder, maar ook in andere aangedijkte landen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 3